Næringsliv

Cyberforsikring

Er bedriften sikret godt nok mot datakriminalitet? 

Cyberforsikring hjelper deg hvis bedriften blir utsatt for dataangrep som for eksempel virus på e-post eller hackere. Bedriften får erstatning og hjelp av IT-eksperter, slik at skadevirkningene av et dataangrep blir minst mulig.