Hva må du som bilforhandler gjøre for å bli godkjent?

I Lov om Forsikringsformidling pålegger Kredittilsynet bilforhandlerne å søke forsikringsselskapene om å bli registrert som agent. Dette gjelder norskeide forsikringsselskap. Som agent for utenlandske forsikringsselskaper må agentene søke Kredittilsynet direkte.

Gjensidige agenregister finner du her.

En komplett søknad inneholder:

  • Utfylt søknadsskjema.
  • Daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder forsikringsvirksomheten skal ha en utskrift fra politiet på hederlig vandel (personlig politiattest i henhold til lov om forsikringsformidlig).
  • Daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder forsikringsvirksomheten skal ha en utskrift fra konkursregisteret (Brønnøysund) på seg personlig.
  • Daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder forsikringsvirksomheten skal ha generell kunnskap om forsikringsmegling. Her finner du egenerklæringsskjemaet.

Har du spørsmål vedrørende søknadsprosessen, kan du ta kontakt med din bilforhandlerkonsulent eller ring oss på 915 03100.