Kandidater fra Buskerud

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Buskerud

Sigrid Hellum

Hellum_Sigrid
Sigrid Hellum er født i 1963, og bor i Lier. Hun er anestesisykepleier og selvstendig næringsdrivende fruktdyrker.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet anestesisykepleier
Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv og engasjementer innen landbruket og som sykepleier. Styremedlem i Buskerud Bondelag 2010-2012. Har vært styreleder og styremedlem i Frukt- og bærrådgivningen Øst. Er idag valgkomitemedlem i Buskerud Bondelag.
Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Zhongying Hui Kristoffersen

Kristoffersen_Zhongying
Zhongying Hui Kristoffersen er født i 1968, og bor i Drammen. Hun er markedsdirektør i Smartfish AS, Norge. Har arbeidserfaring fra Det Norske Veritas, Siemens og Liebherr. Har vært eier og daglig leder i eget konsulentfirma. Hun ble kåret til en av Top 10 innvandrere i Norge for 2012.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet ingeniør fra Kina. Del av siviløkonomutdanning fra Manchester Business School, UK og master i internasjonal markedsføring, BI. Styrekompetanse 1 fra BI.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Buskerud.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Econa som har 18 000 medlemmer på landsbasis, styremedlem i Econa Buskerud som har rundt 500 medlemmer i Buskerud fylke. Styreleder i Norsk Kinesisk Samarbeidsorganisasjon (NKSO). Klassekontakt på Danvik skole i Drammen kommune og div. andre verv.

Jon Erik Lund

Lund_Jon_Erik
Jon Erik Lund er født i 1957, og bor i Kongsberg. Han er administrerende direktør og seniorrådgiver/revisor innen ledelse- og styringssystemer for kvalitet, miljø, HMS, sikkerhet- og risikostyring.

Utdannelse/bakgrunn: Bilteknisk, markedsføring, økonom, lektor i yrkespedagogikk, Quality System Manager, Quality Auditor, styrekompetanse I og II fra BI. Yrkeserfaring innen bilteknisk, markedssjef Volvoforhandler, lederutvikling med undervisning, rådgivning, revisjon og coaching av ledere ved implementering av ledelse- og styringssystemer i offentlig og privat virksomhet. Internasjonal revisjonsvirksomhet samt godkjenning av underleverandører i verdikjeder. Underviser på Papirbredden, Høgskolen i Buskerud på masternivå vedr. kvalitet og endringsledelse, samt revisjonsledelse frem til internasjonale sertifikat European Organization for Quality. Annet: Eier og driver egne aksjeselskap innenfor forskning og utvikling, samt kunnskapsoverføring på nasjonalt/ internasjonalt nivå i samarbeid med Høgskolen i Buskerud.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Buskerud.
Organisasjonserfaring: Styreleder NOR Kvalitet og Kompetanse Holding AS, Styreleder NOR Kvalitet og Kompetanse AS, Styreleder Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring, Region Kongsberg. Solid organisasjons- og arbeidserfaring som rådgiver med omstillings-/ endringsledelse fra alle typer virksomheter. 10 år som leder for anleggskomiteen i Buskerud Fotballkrets, 2 år nestleder i Kongsberg Idrettsråd. 4 år som styremedlem i Kongsberg Idrettsforening.

Ole-Hans Unelsrød

Unelsrød_Ole_Hans
Ole-Hans Unelsrød er født i 1958, og bor i Drammen. Han er bonde og selvstendig næringsdrivende.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet agrotekniker og har yrkeserfaring som matvareprodusent innen ulike serviceytende næringer.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Buskerud.
Organisasjonserfaring: Medlem av Kornutvalget i Buskerud Bondelag.Lokalt: Leder av 4H, ungdomslag, idrettslag, bondelag. Regionalt: Leder Buskerud forsøksring, leder kornutvalg Buskerud bondelag. Nasjonalt: Rådsmedlem Felleskjøpet Ø.V.