Hadeland

Her presenteres de som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige Brannkasse dersom du bor i Gran, Lunner og Jevnaker

Gran, Lunner og Jevnaker

 Nominert av valgkomiteen      
   Navn  Poststed  Født  Stilling  
 
Kvinne

Kari Marie Engnæs

Bjoneroa 1956 Rektor ved Lunner barneskole  
 
Mann
Odd Arne Grandum Lunner  1953 Sivilingeniør  
 
Mann
Marcel Gully  Roa 1950  Fysioterapeut  
 
Haugan_Mai
Mai Helene Haugan Jevnaker 1947 Pensjonist  
 
Kvarn_Bjorg
Bjørg Kværn Jaren 1946  Pensjonist  
Myrvang_Trond
 
Trond Myrvang  Grua  1969 Ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse  
 
Olerud Marit Staxrud
Marit Staxrud Olerud Jaren 1947 Personalsjef ved Hoff Norsk Potetindustri  
 
Skaufel_Kjetil
Kjetil Skaufel Hov 1979 Ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse  
 
Smedby_Tor
Ole Torgeir Smeby Jevnaker 1956 Regionsjef i parkeringsbransjen  
 
Kvinne
Anne Karethe Stenersen Jaren 1962 Selvstendig næringsdrivende  
 
Mann
Bjørn Stokk Jevnaker 1969 Ingeniør  
 
Sunnset_Berit
Berit Sunnset Roa 1961 Autorisert regnskapsfører og styreleder i Hadeland Regnskap AS  
 
Svendsen_Heidi
Heidi Svendsen Jevnaker 1966 Ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse  
 
Tangen_Grete
Grete Tangen Grindvoll 1972 Ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse  
 
Mann
Gudbrand Tingelstad Jaren 1962 Agrotekniker  
 


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.