Kandidater fra Hadeland

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Kari Marie Engnæs

Kvinne
Kari Marie Engnæs er født i 1956 og bor på Bjoneroa. Hun er rektor ved Lunner barneskole.

Utdannelse/Bakgrunn: Utdannet lærer med en videreutdanning i skoleledelse.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og utsending generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring:1999-2007 kommunestyrerepr. i Gran. Gruppeleder for SP og formannskapsmedlem i 2003-2007. 2000-2002 Styremedlem i Viken Skog. Aktiv i skogeiersamvirket med div. verv i perioden 1996-2011, bl.a. for Brandbu skogeierlag. Aktivt arbeid med sammenslåingen av fire skogeierlag til ett: Hadeland Skogeierområde.

Odd Arne Grandum

Mann
Odd Arne Grandum er født i 1953 og bor i Lunner. Han er Sivilingeniør.

Utdannelse/Bakgrunn: Sivilingeniør elektro NTH og bedriftskandidat fra BI. Arbeidet i Siemens og ABB, mest innen salg av elektro/automasjonsløsninger for oljeproduksjonsinstallasjoner i Norge og resten av verden.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og utsending generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Styrearbeid i Lunner skolekorps og div. bransjeorganisasjoner.

Marcel Gully

Mann
Marcel Gully er født i 1950 og bor på Roa. Han er Fysioterapeut.

Utdannelse/Bakgrunn: Fysioterapi.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling.

Organisasjonserfaring: Diverse.

Mai Helene Haugan

Haugan_Mai
Mai Helene Haugan er født i 1947 og bor på Jevnaker. Hun er pensjonist fra høsten 2009.

Utdannelse/Bakgrunn:Har vært ansatt ved forskjellig avdelinger og kontorer i trygdeetaten/NAV og arbeidet med saksbehandling innen Folketrygdens kapitler og regnskap/revisjon.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og utsending generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Mange år som fylkesleder i Trygdetilsattes landsforbund/AVYO, avd. Buskerud. Fra 2010 styremedlem i Jevnaker SP. Styremedlem i fylkesstyret i Oppland SP siden 2011. Fra 2013 styremedlem i norsk samferdsels historiske senter, Hønefoss.

Bjørg Kværn

Kvarn_Bjorg
Bjørg Kværn er født i 1946 og bor på Jaren. Hun er pensjonist.

Generelt: Er en aktiv og samfunnsengasjert person. Er interessert i kultur, lesing, trim og frilutfsliv.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling.

Trond Myrvang

 

Myrvang_Trond
Trond Myrvang er født i 1969 og bor på Grua. Han er ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Utdannelse/Bakgrunn: BI forsikring.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og utsending til generalforsamling 2013.

Marit Staxrud Olerud

Olerud Marit Staxrud
Marit Staxrud Olerud er født i 1947 og bor på Jaren. Hun er personalsjef ved HOFF Norsk potetind.

Utdannelse/Bakgrunn: Bedriftsøkonomisk kandidat BI.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og utsending til generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Brandbu/Tingelstad Almenning, Brandbu bygdekvinnelag og Gran kunstforening.

Kjetil Skaufel

Skaufel_Kjetil
Kjetil Skaufel er født i 1979 og bor på Hov. Ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Utdannelse/Bakgrunn: Videregående og økonomi på høgskole.

Verv i brannkassen: Vært med i generalforsamlingen tidligere.

Ole Torgeir Smeby

Smedby_Tor
Ole Torgeir Smeby er født i 1956 og bor på Jevnaker. Ansatt som regionsjef i parkeringsbransjen.

Utdannelse/Bakgrunn: Videregående skole. Har vært daglig leder i butikk.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Jevnaker Idrettsforening.

Anne Karethe Stenersen

Kvinne
Anne Karethe Stenersen er født i 1962 og bor på Jaren. Er selvstendig næringsdrivende.

Utdannelse/Bakgrunn: Videregående skole. Har også drevet landbruk.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling 2013.

Bjørn Stokk

Mann
Bjørn Stokk er født i 1969 og bor på Jevnaker. Han er ingeniør.

Utdannelse/Bakgrunn:I ngeniørutdannelse. Jobbet i bygg- og anleggsbransjen, også innenfor ledelse.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Verneombud på arbeidsplassen, kasserer for venneforening i Hønefoss, medlem og formann i velforening i nabolaget.

Berit Sunnset

Sunnset_Berit
Berit Sunnset er født i 1961 og bor på Roa. Hun er autorisert regnskapsfører og styreleder i Hadeland Regnskap AS.

Utdannelse/Bakgrunn: Landbruksøkonomi i Nord-Trøndelag distriktshøgskole. Autorisert regnskapsfører, drevet med regnskap siden 1985.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Div. verv i idrettslag. Pr. i dag styreformann i Vekstra Hadeland regnskap AS.

Heidi Svendsen

Svendsen_Heidi
Heidi Svendsen er født i 1966 og bor på Jevnaker. Hun er ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Utdannelse/Bakgrunn: BI, bank og forsikring.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og generalforsamling 2013.

Grete Tangen

Tangen_Grete
Grete Tangen er født i 1972 og bor på Grindvoll. Hun er ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Utdannelse/Bakgrunn: Økonomi og reiselivsutdannelse.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Jobbet i ANSA - organisasjon for norske studenter i utlandet. Leder avGrindvoll Idrettslag.

Gudbrand Tingelstad

Mann
Gudbrand Tingelstad er født i 1962 og bor på Jaren. Han er agrotekniker.

Utdannelse/Bakgrunn: Agrotekniker, økonomi/regnskap.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Leder Brandbu bondelag. Leder landbrukets fagråd Hadeland. Leder Hadeland avløserlag. Diverse styreverv i lag og foreninger i Gran.