Kandidater fra Hedmark

Her kan du lese om, kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Hedmark

Lars Alhaug

Alhaug_Lars
Lars Alhaug er født i 1973, og bor på Stange. Han er selvstendig næringsdrivende som gårdbruker og er prosjektleder i Statens Vegvesen.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet fra NTNU, Høgskolen i Lillehammer innen kommunikasjon, praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus og naturforvaltning fra Norges Landbrukshøgskole.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Politiker og styremedlem i Stange Utmarkslag SA

Even Strømman

Stromman_Arve
Even Strømman er født i 1971, og bor på Skotterud. Han er produktsjef kartproduksjon i Nordeca AS.

Utdannelse/bakgrunn: Svennebrev fotograf

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: 4 år som styremedlem i Norges Jeger- og Fiskerforening, Hedmark. Styremedlem/sekretær Eidskog Jeger- og Fiskerforening 1998-2008. Startet og ledet Eidskog Røde Kors Hjelpekorps i perioden 1996-1998. Er i dag leder av Eidskog Røde Kors.

Anbjør Svenkerud

Svenkerud_Anbjør
Anbjør Svenkerud er født i 1961, og bor på Koppang. Hun driver gård med ammeku, pølsemakeri, skog, jakt- og fisketurisme. Hun er også lærer og bedriftsutvikler.

Utdannelse/bakgrunn: Cand.mag. med landbruk, skogbruk og bedriftsøkonomi. Pedagogisk grunnfag. Landbruksavløser, skogsarbeider 2 år, ledererfaring fra 1990-2001 i skogentrepenørfirma. Tok over familiens gård i Gammelstu i 1991. Fra 2001-2009 har hun vært lærer ved Stor-Elvdal ungdomsskole.Fra 2009-dd utvikling av teknologibedriften Magnetic Emission Control AS www.MEC.as

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Hedmark.

Organisasjonserfaring: Utviklet og driftet prosjekt med elevutveksling mellom Tyskland og Norge. (Willy Brandt-prisen 2006). Initiativtaker og leder for skolens internasjonale skoleprosjekt innen Comenius (EU-program). Bygget opp og ledet vegvedlikeholdssamarbeidet i Imsdalen i 9 år. Flere leder- og styreverv innen utmarksorganisasjoner. Medlem av styret i Gjensidige Forsikring Hedmark i 6 år. Styreleder i MEC AS fra 2009.

Ragnhild Finden Barka

Barka_Ragnhild_Finden
Ragnhild Finden Barka er født i 1969, og bor på Stange. Hun er daglig leder i Kausvol gardsbarnehage AS

Utdannelse/bakgrunn: Informasjon og samfunnskontakt ved Høyskolen i Hedmark, Rena. Nordisk grunnfag ved Høyskolen i Rogaland, Stavanger. Agronom på Jønsberg, diverse etterutdanning innenfor økonomi- og barnehage, bl.a. BI.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Hedmark.

Organisasjonserfaring: Har vært styremedlem i Hedmark Bondelag, sitter i kommunestyret i Stange for Senterpartiet, planutvalget. Styremedlem i Stange Energi, sentralstyret i NBU fra 1992-1997, flere år i Hedmark BU og Nes BU. Er idag styremedlem i Private barnehagers landsforbund.

Ann-Christin Kippersrud Willumsen

Willumsen_Ann_Christin
Ann-Christin Kippersund Willumsen er født i 1970, og bor på Otterstad. Hun er førstekonsulent i NAV Aa-registeret.

Utdannelse/bakgrunn: Hun er utdannet fra Høyskolen i Hedmark innen bedriftsledelse, personaljuss og studie for offentlig ansatte.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Politiker, dommer i Stange Forliksråd og meddommer i Hedmarken tingrett