Kandidater fra Oppland

Her kan du lese om, kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Oppland

Cecilie Asp

Asp_Cecilie
Cecilie Asp er født i 1971 og bor i Sel. Hun er selvstendig næringsdrivende og konsulent i Kreativ Næringsutvikling DA, gardbruker og turistvert på Formo gård.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet fra Universitetet i Oslo innen historie, sosialøkonomi, statsvitenskap og forberedende ex.phil. Utdannet i økonomi- og ressursforvaltning, fordypning i nærings- og bygdeutvikling fra universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Engasjement i diverse lokale lag og foreninger, styremedlem i Norsk landbruksrådgivning, Gudbrandsdalen

Ola Jordhøy

Jordhoy_Ola
Ola Jordhøy er født i 1958 og bor på Lesja. Han er bonde og konsulent

Utdannelse/bakgrunn: Internasjonal lederutvikling, Norsk Landbruksamvirke og sivilagronom fra Universitetet for miljø og biovitenskap. Jobber idag som konsulent med hovedvekt på styrearbeid, tillitsmannsopplæring, organisasjonsutvikling og rekruttering

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Bred styreerfaring fra landbrukets organisasjoner bl.a. som styreleder i Felleskjøpet ØstVest og Landkreditt SA

Ellen Krageberg

Krageberg_Ellen
Ellen Krageberg er født i 1974, og bor på Brimi. Hun er rådgiver i Hamarregionen Utvikling.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Lang erfaring i frivillige organisasjoner. Jobber idag med næringsutvikling og etablerere i Hamarregionen. Høgskolekandidat i informasjon og samfunnskontakt, årsenheter i administrasjon og ledelse, ledelse, organisasjon og personal og bedriftsøkonomi. Master i Innovasjon og næringsutvikling.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland.

Organisasjonserfaring: 10 år som aktiv tillitsvalgt i Norges Bygdeungdomslag, både på lokal-, fylkes- og nasjonalt plan. 5 år som tillitsvalgt i Norges Bygdekvinnelag, lokallagsleder, fylkes- og sentralstyret

Betty Ann Stennes Fretheim

Fretheim_Betty
Betty Ann Stennes Fretheim er født i 1975 og bor i Fåvang. Hun er lærer ved Ringebu ungdomsskole og gårdbruker/ turistvert på Mæhlum gård i Fåvang.

Utdannelse/bakgrunn: Sivilagronom fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap, inst. for husdyrfag. Prosjektledelse fra universitetet for miljø- og biovitenskap, inst. for økonomi og samfunnsfag.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Bred styreerfaring fra bl.a. Fåvang Bygdekvinnelag, Fylkesleder Oppland Bygdekvinnelag. Leder for samarbeidsutvalget i Fåvang Barnehage.

Jørn Nørstelien

Norstelien_Jorn
Jørn Nørstelien er født i 1964, og bor på Lillehammer. Han er adm. direktør ved Gausdal Bruvoll SA.

Utdannelse/bakgrunn: Befalsskolen for infanteriet, Krigsskolen, Hærens Stabsskole. Diverse stillinger i Forsvaret, bl.a. sjef for informasjonssystemkontoret Distriktskommando Østlandet. Organisasjonsrådgiver Stiftelsen Gitek, Markedssjef Stiftelsen Gitek, daglig leder Ø. Topp AS, Markedsdirektør Eidsiva Kontorservice AS, Innkjøpssjef Norge i Pitney Bowes Norge AS, Nordisk Innkjøpssjef i Pitney Bowes International.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Oppland.

Organisasjonserfaring: Tidligere styremedlem i Stiftelsen Gitek, styremedlem og markedsansvarlig i Lillehammer Ishockeyklubb, samt tidligere styremedlem i Gausdalutbyggerne AS.