Kandidater fra Oslo

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Oslo

Svein-Håkon Bottolfsen

Bottolfsen
Svein-Håkon Bottolfsen er født i 1948 og bor i Oslo. Han er pensjonist og tidligere adm.direktør i Norsk Hussoppforsikring og Polygon.

Utdannelse /bakgrunn: NTH Skipsmaskin, BI, kurs innen forsikring og har gjennomført ulike lederprogram.

Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv i fagmiljø og lokale foreninger. Styremedlem og styreleder i flere aksjeselskap.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oslo. Varamedlem i styret

Wenche Celiussen

Celiussen_Wenche
Wenche Celiussen er født i 1954 og bor i Oslo. Hun er tjenesteeier for Skatteetatens datavarehus i Skattedirektoratet.

Utdannelse /bakgrunn: Master of management ved BI, Yrkespedagogikk ved Høgskolen i Akershus, Revisorlinjen ved Skatteetatskolen og økonomisk/administrativ linje med spesialisering innen bedriftsøkonomi fra Høgskolen i Bodø

Organisasjonserfaring: Bl.a. varamedlem til styret i Gjensidige Forsikring i Oslo, styremedlem i NAF Oslo og omegn, styreleder og styremedlem og forretningsfører i boligsameier m.m.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oslo.

Marit Frogner

Frogner_Marit
Marit Frogner er født i 1957 og bor i Oslo. Hun er HR-leder ved Oslo Universitetsykehus

Utdannelse /bakgrunn: Radiografutdanning, bedriftsøkonom, Arbeidsrett fra UiO. Mastergrad i ledelse fra BI.

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt og forbundsleder i 9 år i Norsk Radiografforbund. Leder av HSH's bedriftsidrettslag.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oslo. Medlem i valgkomiteen

Tore Eugen Kvalheim

Kvalheim, Tore Eugen
Tore Eugen Kvalheim er født i 1959 og bor i Oslo. Han er direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Han var YS-leder fram til februar 2013.

Utdannelse /bakgrunn: Befalskolen for Infanteriet i Sør-Norge, Befalskolens øverste avdeling/ krigsskole 1, UIO ex.phil, NHHK, organisasjon og ledelse, Forsvarets stabsskole, del 1, hæren, UIO statsvitenskap grunnfag, deleksamen statistikk

Organisasjonserfaring: Styremedlem Senter for seniorpolitikk (SSP), Styremedlem Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Medlem i representantskapet til Storebrand, Styremedlem i Nordens Faglige samorganisasjon, medlem i eksekutivstyret til den europeiske faglige samorganisasjon. Medlem av kongressen til den internasjonale faglige samorganisasjon. Styremedlem i Oslo Idrettslag, svømming. Styreleder i sameiet Folke Bernadottes veg 27 D-H

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen idag, men tidligere styremedlem

Åge Lien

Lien_Aage
Åge Lien er født i 1960 og bor i Oslo. Han er selvstendig næringsdrivende med egen konsulentvirksomhet

Utdannelse/bakgrunn: Sivilingeniør. Bakgrunn fra toppledelse i offentlig og privat sektor.

Organisasjonserfaring: Styreleder/styremedlem i ulike virksomheter som entrepenørvirksomhet, energiforsyning, telecom, rådgivende ingeniørvirksomhet, konsulentvirksomhet, kulturell virksomhet, næringsmiddelproduksjon, industriell elektronikkproduksjon, næringslivsorganisasjon, næringsutvikling, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Oslo.

Lise Vivienne Løseth

Loseth_Vivi
Lise Vivienne Løseth er født i 1964, og bor i Oslo. Hun er avdelingsdirektør for opplæringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet.

Utdannelse/bakgrunn: Grunnfag matematikk, NTNU, Ex.phil -UiO, Cand.oecon samfunnsøkonomi, UiO. Pedagogisk seminar, UiO, Administrasjon og ledelse og økonomistyring i det offentlige, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Prosjektadministrasjon, BI. Masterkurs i Human Resource Management og samspill og ledelse, BI.

Organisasjonserfaring En rekke verv i styrer, foreninger og utvalg.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i Generalforsamlingen fra Oslo

Sissel Monsvold

Monsvold_Sissel
Sissel Monsvold er født i 1965 og bor i Oslo. Hun er analytiker/forretningsutvikler i OBOS.

Utdannelse /bakgrunn: Cand.oecon samfunnsøkonomi, UiO, masterkurs innen økonometri og samfunnsøkonomisk planlegging, BI-kurs innen økonomistyring. Grunnfag i psykologi, NTNU. Delkurs innen masterstudiet Health Economics, Policy and Management. Arbeidserfaring: Konsulent/ førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå, leder for avdelingen utredning og næringspolitisk analyse i HSH (nå Hovedorganisasjonen Virke)

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Samfunnsøkonomenes Forening, Varamedlem til styret for Teknologisk Institutt, Medlem av teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene i Norge. Medlem av programstyre i Norges forskningsråd. Medlem av flere offentlige utredningsutvalg.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oslo. Styremedlem

Atle Sjursen

Sjursen_Atle
Atle Sjursen er født i 1962 og bor på Snarøya. Han er adm.direktør i Polygon AS i Oslo

Utdannelse /bakgrunn: Utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Gøteborg. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger fra bl.a. Hakon gruppen AS, Eurest Personalrestauranter AS, BB Tools Holding og Tools Norge AS.

Organisasjonserfaring: Styreverv fra en rekke idrettslag og i selskaper han har vært knyttet til gjennom sin stilling

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen