Kandidater fra Østfold

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkrets Østfold

Trond Vegard Andersen

Andersen_Trond
Trond Vegard Andersen er født i 1960 og bor i Fredrikstad. Han er adm.direktør i Fredrikstad Energi AS.

Utdannelse /bakgrunn: Befalskole, siviløkonom, statsautorisert revisor.

Organisasjonserfaring: Styreleder i flere aksjeselskap

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Østfold.

Wenche Westberg Gunnarstorp

Gunnarstorp
Wenche Westberg Gunnarstorp er født i 1975 og bor i Skjeberg. Hun er politisk rådgiver på Stortinget

Utdannelse /bakgrunn: Utdannet naturviter ved UMB. Prosjektledelse HIØ og styrekompetanse BI. Jobberfaring innenfor organisasjonsarbeid, prosjektledelse, informasjon og kommunikasjon fra frivillige organisasjoner, idretten, Østfold Bondelag og Høgskolen i Østfold.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Maskin og Utemiljø AS, Styreerfaring fra bl.a. Østfold Bygdeungdomslag, Østfold 4H og flere lokale lag og foreninger

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Østfold.

Sigmund Lereim

Lereim_Sigmund
Sigmund Lereim er født i 1945 og bor i Spydeberg. Han er SLT-koordinator/rådgiver i Spydeberg kommune.

Utdannelse /bakgrunn: Adjunkt- og befalsutdanning

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Lions Aid Norway, leder av spesiallæreravd. Østfold Lærerlag. Nestleder i Lions Norge, kommunestyremedlem i Spydeberg kommune. Tidligere ordfører i regionrepresentantskapet, Gjensidige Forsikring Øst. Styreverv i diverse aksjeselskaper

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Østfold og medlem i valgkomiteen.

Bente Holm Borgen

Borgen_Bente_Holm
Bente Holm Borgen er født i 1959 og bor i Eidsberg. Hun er regnskapsfører i Gresvig Service AS.

Utdannelse /bakgrunn: Videregående skole og distriktshøyskole

Organisasjonserfaring: Har vært leder i lokalt bygdekvinnelag, 4H-klubb og FAU

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Østfold.

Mette Mysliwski

Mysliwski_Mette
Mette Mysliwski er født i 1952 og bor i Spydeberg. Hun er økonomisjef i Spydeberg kommune

Utdannelse/bakgrunn: Handelskole og bedriftsøkonomisk utdannelse fra BI

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Østfold

Ingjerd Resen-Fellie

Resen_Fellie
Ingjerd Resen-Fellie er født i 1950 og bor i Askim. Hun er teamleder med fag og personalansvar for realfagseksjonen, Mysen videregående skole. Deltidsbonde

Utdannelse/bakgrunn: Cand.mag. fra UIO. Agronom. Høgskolen i Østfold: Praktisk offentlig ledelse

Organisasjonserfaring: Verv i utdanningsforbundet. Lokallagsleder Askim Bondelag. Styremedlem Østfold Bondelag. Landbrukssamvirkets ordførerkurs og verv som ordfører på fylkesnivå i ulike organisasjoner sise toårsperiode.
Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Østfold

Lars Arnold Stenrød

Stenrød_Lars
Lars Arnold Stenrød er født i 1966 og bor i Skjeberg. Han er gårdbruker og operasjonsleder i Østfold Politidistrikt

Utdannelse /bakgrunn: Agronom fra Tomb jordbrukskole. Lagførerskole-verneplikt, Sessvollmoen. Utdannet politi fra Politiskolen, Oslo og utdannet innen funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere, Stavern.

Organisasjonserfaring: Har vært medlem av formannskapet og bystyret i Sarpsborg

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Odd Steinar Svendsen

Svendsen_Odd_Steinar
Odd Steinar Svendsen er født i 1944 og bor i Askim. Han er pensjonist

Utdannelse/bakgrunn: Befalskole, Politiskole og diverse kurs

Organisasjonserfaring: Styreverv i lokallaget Norges Politilederlag. 4 år som formann/leder og 4 år i representantskapet i Norges Lensmannslag.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Østfold