Kandidater fra Aust-Agder

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Aust-Agder

Liv Åsne Austad Andersen

Andersen_Liv
Liv Åsne Austad Andersen  er født i 1981 og bor i Bygland. Hun har en administrativ stilling i Bygland kommune.

Utdannelse/bakgrunn:  Utdannet fra Høgskulen i Agder, økonomisk- og administrativ linje.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Knut Olav Austeid

Austeid_Knut
Knut Olav Austeid er født i 1955 og bor i Sagasund i Tvedestrand kommune. Han er rådgiver i Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS.

Utdannelse/bakgrunn:  Vernepleier, helse- og sosialadministrasjon. Har arbeidet som rådgiver, daglig leder, IT-leder, EDB-ansvarlig, fagkonsulent, konsulent, koordinator HS-etaten, prosjektleder HVPU-reformen, Institusjonsstyrer, ass. styrer.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Medlem i generalforsamlingen fra Aust-Agder. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring:  Leder av kontrollutvalg, varamedlem til kommunestyret, div. utvalg, medlem av administrasjonsutvalget, styreverv, medlem av landsstyret og fylkesstyret i KFO (nå Delta), medlem sentralstyre/ hovedstyre KFO (nå Delta), YS organer og div. utvalg. 30 års erfaring fra organisasjonsarbeid

Alfred Øyna Fjermeros

Fjermeros_Alfred
Alfred Øyna Fjermeros  er født i 1977 og bor i Iveland. Han er IKT ansvarlig/ fagarbeider i Iveland kommune.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Ingen


Organisasjonserfaring:  Diverse verv innen lokalpolitikk, menighetsråd og abeidstakerorganisasjonen Delta.

Aase Hørsdal

Hørsdal_Aase
Aase Hørsdal er født i 1966 og bor i Kverve i Froland kommune Hun er daglig leder i grønn_strek AS.

Utdannelse/bakgrunn:  Landskapsarkitekt MNLA. Selvstendig næringsdrivende siden 1993. Lang erfaring i prosjektledelse. Har deltatt på NHO sitt Female Future program i perioden 2004-06, som er et utviklingsprogram for kvinner spesielt rettet mot styrekompetanse og ledelse. Har i tillegg vært deltager på Fyrtårnprogrammet til Innovasjon Norge i 2006/07.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Aust-Agder

Organisasjonserfaring:  Styreleder i Sørlandsparken Øst AS. Styremedlem og kursansvarlig for Froland Skogeierlag

Alf Eivind Myren

Myren_A
Alf Eivind Myren  er født i 1979 og bor i Vegårshei. Han er utdannet tømrer og jobber i dag som bonde.

Utdannelse/bakgrunn:  Byggfag, Blakstad vgs., Norsvin skolen, Hamar.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring:  Styreerfaring fra Nortura, Aust-Agder bondelag, Norsvin Aust-Agder og Vegårshei Viltnemnd

Kristin Nygård Presthagen

Presthagen
Kristin Nygård Presthagen  er født i 1978 og bor i Gjerstad. Hun er økonomikonsulent i Gjerstad kommune.

Utdannelse/bakgrunn:  Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Agder. Personal og ledelse, Folkeuniversitetet i Arendal.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen