Kandidater fra Buskerud

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Buskerud

Per Engebreth Askilsrud

Askilsrud_Per
Per Engebreth Askilsrud er født i 1950, og bor utenfor Hønefoss i Ringerike kommune. Han er advokat.

Utdannelse/bakgrunn: Jurist. Egen praksis som advokat i Hønefoss ca 30 år. Landbruksdepartementet ca 4 år. Ringerike kommune ca 4 år.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Buskerud. Styremedlem. 

Organisasjonserfaring: 
Forskjellige verv innen landbruksorganisasjoner. Tidligere ordfører i eieruvalget Syd i Gjensidige Forsikring og medlem i hovedstyret.

Ingrid Sand Ekeberg

Ekeberg_Ingrid
Ingrid Sand Ekeberg  er født i 1973 og bor i Drammen. Hun er for tiden student ved Diakonhjemmet høgskole i tillegg til å jobbe som jobbkonsulent i Fretex Øst-Norge AS, avdeling Drammen. 

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet innen helse, omsorg og veiledning. Fullfører bachelor i sosialt arbeid våren 2016. Medeier i Unnelsrud gård DA som var tilbydere av Inn på tunet tjenester fra 2007-2012. Her var det blant annet attføringstiltak i samarbeid med Fretex, jentegrupper i samarbeid med Fritid med bistand, gårdbesøk for alle 3.klassinger i Drammen og muligheter for private arrangement.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Klubbrådgiver i Hauk 4H i 5 år og prosjektmedarbeider i 4H Vestfold (2006).

Oddvar Moen

Moen_Oddvar
Oddvar Moen er født i 1948 og bor i Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. Han er ansatt i Drammen Idrettsråd.

Utdannelse/bakgrunn:  Kurs og utdanning innen IT, media og journalistikk. Bedriftsøkonom fra BI og eksamen i filosofi fra UiO.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Ingen

Organisasjonserfaring:  20 år i styrer i idrettslag. 9 år som leder/nestleder i Buskerud bedriftsidrettskrets. 3 år i forbundsstyret NBIF.

Øyvind Mørk

Mørk_Øyvind
Øyvind Mørk  er født i 1948 og bor på Gullaug i Lier kommune. Han er pensjonist.

Utdannelse/bakgrunn:  Sykepleier, sosionom, diakon. Videreutdannelse innen offentlig og privat helsevesen. Leder av kommunale og private sykehjem i ca 30 år. Siste 12 år som daglig leder av Hokksund rehabiliteringssenter (tidl. Hokksund Kurbad). 2 år som prosjektleder for innføring/drift av omsorgsdataprogram i pleie-og omsorgsavdelingen i Lier kommune.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Ingen

Organisasjonserfaring : Styreverv innen helsevesenet, sykehjem, rehabiliteringssenter, idrett og Den norske kirke.

Nina Eirin Marheim Sørsdal

Sørsdal_Nina
Nina Eirin Marheim Sørsdal  er født i 1968 og bor på Spikkestad i Røyken kommune. Hun er selvstendig næringsdrivende, Gårdsskolen på Spikkestad, en alternativ opplæringsarena i Røyken. Har tidligere jobbet i barnevernet Drammen og har vært daglig leder i barnehage Lier.

Utdannelse/bakgrunn:  Førskolelærer ved HiO. Videreutdanning fra UMB (universitetet for miljø og biovitenskap)

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Ingen

Organisasjonserfaring:  Styreverv i Drammen håndballklubb. Hovedstyret IL ROS. Gruppeleder for uorganisert aktivitet i IL ROS. Styremedlem i Spikkestad Vel. FAU leder Spikkestad ungdomsskole. Listekandidat Røyken Høyre.