Kandidater fra Hadeland

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Kari Nilsine Ballangrud

Kvinne
Kari Nilsine Ballangrud er født i 1947 og er lærer.

Organisasjonserfaring: I utdanningsforbundet, korleder, kasserer i forening.

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Sitter i generalforsamlingen

Trygve Brandrud

Mann
Trygve Brandrud e r født i 1946 og er bonde og pensjonist.

Organisasjonserfaring: Lederroller i Norsk Kjøttsamvirke, Egg og Fjørfesamvirke, Felleskjøpet, Diplomis og Eikmaskin, Politiker, Styreverv i almenning.

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Sitter i generalforsamlingen

Henrik Brørby

Mann
Henrik Brørby er født i 1951 og er lærer.

Organisasjonserfaring: Rektor, kommunalsjef, konst. rådmann, styreleder i Jevnaker Almenning, styremedlem i norsk Almenningsforbund og Norsk Almennings Pensjonskasse

  Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse : Ingen

Gunnar Gisleberg

Mann
Gunnar Gisleberg er født i 1967 og er bedriftsleder/ingeniør.

Organisasjonserfaring: Bedriftsleder, styreleder

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Ingen

Marcel Gully

Mann
Marcel Gully er født i 1950 og bor på Roa. Han er fysioterapeut.

Utdannelse/Bakgrunn: Fysioterapi.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling.

Organisasjonserfaring: Diverse.

Sigrid Helene Hammer

Kvinne
Sigrid Helene Hammer er født i 1955 og er flykaptein.

Organisasjonserfaring: Organisasjonsendring/nedbemanning gjennom tidligere lederstillinger. Medlem av kommunestyret og formannskapet Lunner Kommune. Tidligere styremedlem Sykehuset innlandet (2 perioder). Div tidligere verv i Rotary-Bronsebukkene- Hadeland turlag

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse : Ingen

Mai Helene Haugan

Kvinne
Mai Helene Haugan er født i 1947 og bor på Jevnaker. Hun er pensjonist fra høsten 2009.

Utdannelse/Bakgrunn:Har vært ansatt ved forskjellig avdelinger og kontorer i trygdeetaten/NAV og arbeidet med saksbehandling innen Folketrygdens kapitler og regnskap/revisjon.

Verv i brannkassen: Medlem representantskap og utsending generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Mange år som fylkesleder i Trygdetilsattes landsforbund/AVYO, avd. Buskerud. Fra 2010 styremedlem i Jevnaker SP. Styremedlem i fylkesstyret i Oppland SP siden 2011. Fra 2013 styremedlem i norsk samferdsels historiske senter, Hønefoss.

Knut Magnus Lund

Myrvang_Trond
Knut Magnus Lund er født i 1968 og er senior kunderådgiver.

Organisasjonserfaring: Styremedlem og kasserer i Brandbu Småbåtforening

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Ansattes vararepresentant i styret og generalforsamling.

Erling Lynne

Mann
Erling Lynne er født i 1955 og er regnskapsfører.

Organisasjonserfaring:
Diverse tillitsverv i lag og foreninger. Styremedlem i Gartnerhallen avdeling Jaren.

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Sitter i Generalforsamlingen og i tildelingskomiteen i Brannkassefondet

Øyvind Otto Løvaas

Mann
Øyvind Otto Løvaas er født i 1968 og er daglig leder

Organisasjonserfaring: Diverse styreverv

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Sitter i Generalforsamlingen

Hilde Brit Roen Munkelien

Olerud Marit Staxrud
Hilde Brit Roen Munkelien er født i 1947 og er pensjonert rektor og konsulent.

Organisasjonserfaring: Styreerfaring, utstrakt organisasjonserfaring

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Møteleder i Generalforsamlingen, leder av tildelingskomiteen i Brannkassefondet

Marit Moen Nordstoga

Kvinne

Marit Moen Nordstoga er født i 1952 og er lærer.

Organisasjonserfaring: Fylkesutvalg i utdanningsforbundet, styret i Lunner Fotball jr.

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Sitter i generalforsamlingen

Laila Prytz

Kvinne
Laila Prytz er født i 1966 og er senior kunderådgiver.

Organisasjonserfaring: Generalforsamlingen i assurandør.no, div. styrer innen håndball og fotball, styret i Mostadmark Velforening

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Ingen

Kjetil Skaufel

Skaufel_Kjetil
Kjetil Skaufel er født i 1979 og bor på Hov. Ansatt i Hadeland Gjensidige Brannkasse.

Utdannelse/Bakgrunn: Videregående og økonomi på høgskole.

Verv i brannkassen: Vært med i generalforsamlingen tidligere.

Berit Oline Sunnset

Sunnset_Berit
Berit Oline Sunnset er født i 1961 og bor på Roa. Hun er autorisert regnskapsfører og styreleder i Hadeland Regnskap AS.

Utdannelse/Bakgrunn: Landbruksøkonomi i Nord-Trøndelag distriktshøgskole. Autorisert regnskapsfører, drevet med regnskap siden 1985.

Verv i brannkassen: Varamedlem representantskap og generalforsamling 2013.

Organisasjonserfaring: Div. verv i idrettslag. Pr. i dag styreformann i Vekstra Hadeland regnskap AS.

Per Magne Trondsen

Mann
Per Magne Trondsen er født i 1952 og er ingeniør/ pensjonist

Organisasjonserfaring: Styreleder i Bergerbakken Vannverk, tillitsvalgt i NITO

Verv i Hadeland Gjensidige Brannkasse: Sitter i Generalforsamlingen, varamedlem i tildelingskomiteen i Brannkassefondet, varamedlem i kontrollkomiteen