Kandidater fra Gol, Hemsedal, Nes, Flå

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Hallingdal Gjensidige Brannkasse, valgkrets Gol, Hemsedal, Nes, Flå

Asle Berg Bråtalien

Bråtalien
Asle Berg Bråtalien er født i 1975 og er bosatt på Gol. Han er kombinert sauebonde og konsulent innen olje og gassvirksomhet

Utdannelse /bakgrunn: Sivilingeniør og 10 års bakgrunn fra teknisk støtte og ledelse i oljeproduksjon Norge og UK

Organisasjonserfaring: Styreformann i Golsfjellet utmarkslag SA

Verv i Gjensidige Hallingdal: Valgt til generalforsamlingen i 2014

Ola Frøysok

Frøysok
Ola Frøysok er født i 1963 og er bosatt i Gol. Han er selvstendig næringsdrivende og bonde

Utdannelse /bakgrunn: Videregående skole

Organisasjonserfaring: Sitter i styret i Tine og Viken Skog

Verv i Gjensidige Hallingdal: Medlem i generalforsamlingen

Gina-Borghild Hegglid

Hegglid
Gina-Borghild Hegglid er født i 1956 og er bosatt i Flå. Hun er pensjonist

Utdannelse /bakgrunn: Utdannet lærer og vernepleier

Organisasjonserfaring: Vært med i menighetsrådet og kommunestyret

Verv i Gjensidige Hallingdal:  Medlem i generalforsamlingen

Karin Waagaard Kvarteig

Kvinne
Karin Waagaard Kvarteig er født i 1963 og er bosatt i Nesbyen. Hun er selvstendig næringsdrivende (jord og skog) og kontormedarbeider på Nortura Gol

Utdannelse /bakgrunn: Forvalter, Vinterlandbruksskolen i Oslo

Organisasjonserfaring: Ansatt, styreleder og frivillig i Buskerud 4H. Styremedlem i Viken skog Hallingdal

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Gunnar Lirhus

Lirhus
Gunnar Lirhus er født i 1964 og er bosatt i Hemsedal. Han er bonde og turistvert

Utdannelse /bakgrunn: Landbruksskole

Organisasjonserfaring: Bondelaget lokalt og fylkesnivå. Sameigestyrer, vegstyrer

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Reidun Løstegård

Kvinne
Reidun Løstegård er født i 1972 og er bosatt på Gol. Hun er bonde

Utdannelse /bakgrunn: Videregående skole 3 år handel og kontor. Offentlig godkjent hjelpepleier

Organisasjonserfaring: 3 år i valgkomite i Nortura. Styremedlem i Gol IL 2012-2016. Varamedlem i Tine produsentlag i Gol + 3 år i valgkomiteen.

Verv i Gjensidige Hallingdal: Varamedlem i representantskapet 2004-2006, medlem i representantskapet i 2007 og varamedlem i representantskapet i 2008-2015

Turid Helen Aas Røkkum

Kvinne
Turid Helen Aas Røkkum er født i 1964 og er bosatt på Flå. Hun er konsulent for administrasjon og politisk ledelse.

Utdannelse /bakgrunn: 3 år videregående handelsskole.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Flå Spareforening AS, styremedlem i Mathuset AS, Økonomi-/Fane 2 ansvarlig Fagforbundet Flå

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen