Kandidater fra Hol og Ål

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Hallingdal Gjensidige Brannkasse, valgkrets Hol og Ål

Oddvar Berg

Berg
Oddvar Berg er født i 1962 og er bosatt i Hol. Han er energimontør i Hallingdal Kraftnett.

Utdannelse /bakgrunn: 3 årg videregående skole

Organisasjonserfaring:
Nestleder i Hallingdal Skogeigarlag og nestleder i El & IT i Hallingdal Kraftnett.

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Børge Bekkestad

Bekkestad
Børge Bekkestad er født i 1970 og er bosatt i Ål. Han er familieterapeut og bonde/grunneier

Utdannelse /bakgrunn: Sosionom, diakon, pedagog og familieterapeut

Organisasjonserfaring: Menighets og kirkeliv, alpin og fotball

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Halvor Gauteplass

Mann
Halvor Gauteplass er født i 1963 og er bosatt i Geilo. Han er bonde

Utdannelse /bakgrunn: Agrotekniker, videregåendeskole, befalsskole, landbruksskole

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Inge Ragnar Gåsterud

Gåsterud
Inge Ragnar Gåsterud er født 1963 og er bosatt på Torpo

Utdannelse /bakgrunn: Telemark distriktshøyskole, landbruksøkonomi

Organisasjonserfaring: Diverse grunneierforeninger og lokal Joker butikk

Verv i Gjensidige Hallingdal: Medlem i generalforsamlingen

Torkjell Kolbjørnsgard

Kolbjørnsgard
Torkjell Kolbjørnsgard er født i 1948 og er bosatt i Ål. Han er bonde

Utdannelse /bakgrunn: Lien Landbruksskole

Verv i Gjensidige Hallingdal: Medlem i generalforsamlingen

Ingrid Hillestad Medhus

Kvinne
Ingrid Hillestad Medhus er født i 1966 og er bosatt på Torpo. Hun er fabrikksjef på Nortura Gol.

Utdannelse /bakgrunn: Norges Landbrukshøyskole på Ås i næringsmiddelfag

Organisasjonserfaring: Hallingdal Opplæringskontor

Verv i Gjensidige Hallingdal: Medlem i generalforsamlingen

Astrid Marie Lunde Ruud

Ruud
Astrid Marie Lunde Ruud er født 1967 og er bosatt i Ål. Ansatt i Gjensidige Hallingdal som seniorkunderådgiver siden 1997.

Utdannelse /bakgrunn: 3 årig handelsskole

Organisasjonserfaring: Leder for Mental Helse Ål og sitter i styret i Hallingdal Diabetesforening.Tidligere styreverv i Rælingen og Hadding skyttarlag

Verv i Gjensidige Hallingdal: Varamedlem i generalforsamlingen