Kandidater fra Rollag, Nore, Uvdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Hallingdal Gjensidige Brannkasse, valgkrets Hol og Ål

Knut Morten Bjørnsrud

Bjørnsrud
Knut Morten Bjørnsrud er født i 1960 og er bosatt i Uvdal. Han er daglig leder i Wireless Security AS. Engasjert i familiebedriften Uvdal Resort, samt Nnet.no AS.

Utdannelse /bakgrunn: Siviløkonom

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Uvdal Maskinfabrikk AS

Verv i Gjensidige Hallingdal: Medlem i generalforsamling. Medlem i valgkomite

Lars Halvard Egedahl

Egedahl
Lars Halvard Egedahl er født i 1957 og er bosatt i Nore. Han er selvstendig næringsdrivende, Joker butikk.

Utdannelse /bakgrunn: Folkehøyskole, Handelshøyskole, Butikklederskole

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Sigrid Enertsvedt Heggelien

Heggelien
Sigrid Enerstvedt Heggelien er født i 1975 og er bosatt i Rødberg. Hun er miljøarbeider

Utdannelse /bakgrunn: Fagbrev kokk

Organisasjonserfaring: Medlem av kommunestyret og sitter i hovedutvalget for livsløp og kultur. Ellers Styrearbeid i turngruppa, fotballgruppa o.l

Verv i Gjensidige Hallingdal: Varamedlem i generalforsamlingen

Narve Lid

Lid
Narve Lid er født i 1945 og er bosatt i Rollag. Han har vore 4H-konsulent i Buskerud i vel 4 år, bonde og skogbrukar i 7 år, skogbrukssjef i 23 år derav 20 år i Flesberg.

Utdannelse /bakgrunn: Utdanna forstkandidat

Organisasjonserfaring: Var styremedlem i Rollag og Veggli sparebank, styremedlem i Vestfold-Lågen skogeigarforening i 9 år, styreleder i Rollag E-verk. Er no medlem i Rådet for Buskerudmusea og formann i Rollag knivlag frå starten til i dag.

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen

Jorun Traaen

Traaen
Jorun Traaen er født i 1959 og er bosatt i Rollag. Hun jobber som rådgiver lønn i felles økonomikontor for Numedalskommunene.

Utdannelse /bakgrunn: Gymnas, handelsskole

Organisasjonserfaring: Har vært kasserer i lokale lag og foreninger

Verv i Gjensidige Hallingdal: Ingen