Kandidater fra Hordaland

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Hordaland

Wenche Fivelsdal

Fivesdal_Wenche
Wenche Fivelsdal er født i 1966, og bor i Fyllingsdalen i Bergen. Hun har vært avdelingsleder for formidlingsavdelingen på VilVite siden 2008.

Utdannelse/Bakgrunn: Hun er ingeniør og har bl.a. jobbet som laboratorieingeniør på Farmakologisk Institutt, Institutt for mikrobiologi, Institutt for Geovitenskap - alt ved Universitetet i Bergen.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Hordaland. Medlem i valgkomiteen.

Organisasjonserfaring: Ulike tillitsverv i NITO, leder for NITO Hordaland fra 2006-2009. Medlem i hovedstyret i NITO (sentralt) fra 2009-2012

Jørn Gunnar Furdal Hansen

Hansen_Jørn
Jørn Gunnar Furdal Hansen er født i 1956 og bor i Stord. Han er leder NITO’s bedriftsgruppe Kværner Stord AS.

Utdannelse/Bakgrunn: Lærlingeskole mekanisk, teknisk fagskule maskinteknikk, kontor- og administrasjon og fagbrev kontorfaget.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Nestleder i Kværner FAU og medlem i Aker FAU. Foreningsleder i NITO.

Kolbjørn Liland

Liland_Kolbjørn
Kolbjørn Liland er født i 1973 og bor på Brattholmen i Fjell kommune. Han jobber til daglig som project manager i teknisk offshore avdeling hos Viking Life-Saving Equipment AS.

Utdannelse/Bakgrunn: Masterstudie innen næringsmiddelfag med hovedvekt innen fiskeoppdrett fra universitetet for miljø og biovitenskap i Ås. Master of management program, project manager ved BI Bergen. Har studert ved University of Newcastle Upon tyne, Biological Sciences

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Tidligere medlem og leder for IAESTE’s næringslivsdag i 2000 ved NLH. Tidligere medlem av interimstyret i Start Norge. Forbrukerrådets forbrukerpolitiske representant i MATFORSK og matvarekjedenes forbrukerforum.

Renate Lunde

Lunde_Renate
Renate Lunde er født i 1974 og bor i Voss. Hun er gründer og eigar av Vossabia, en bedrift med fokus på formidling av økologi og natur, kultur og historie samt produkt- og opplevingsutvikling med fundament i natur og helse.

Utdannelse/Bakgrunn: Historikar, skribent og frilanslærar. Har gjennomført doktorgradprosjekt med tittel Voices of Ultra – Poor women in Cairo 1920-2008 – Dilemmas of Survival.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Bred styreerfaring innen politikk, idrett, helse og friluftsliv.

Marie Opheim

Opheim_Marie
Marie Opheim er født i 1976 og bor i Odda. Hun er daglig leder i Næringshagen i Odda.

Utdannelse/Bakgrunn: Deler av cand.mag fra NTNU Trondheim. Hovedfag i økonomisk geografi. Phd i økonomisk geografi/ produksjonslogistikk, NTNU Trondheim. Utdannet i innkjøpsledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Styremedlem HardangerNett, lagleder Odda fotballklubb, daglig leder SMB Odda, en medlemsorganisasjon med 65 medlemmer. Styremedlem i INUNET, et nettverk for næringshager og inkubatorar i Hordaland der Innovasjon Norge og næringsavdelingen ved Hordaland fylkeskommune også er representert

Even Søfteland

Søfteland_Even
Even Søfteland er født i 1965, og bor på Nesttun ved Bergen. Han har en bred erfaring som leder i offentlig virksomhet og private bedrifter. Er idag daglig leder i CapMare AS.

Utdannelse/Bakgrunn: Økonomi/ administrasjon, idrett og økologi.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Hordaland. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring: Styremedlem og leder i bedrifter med tilknytning til fisk/ fiskeoppdrett nasjonalt og internasjonalt. Rådgivning og eiendom. Har tidligere sitter flere år som medlem i Bioteknologirådet og i styrer innen frivillig kultur- og idrettsarbeid.

Geir Leon Vadheim

Vadheim_Geir_Leon
Geir Leon Vadheim er født i 1962 og bor i Rådal i Bergen kommune. Han er overingeniør i Statoil.

Utdannelse/Bakgrunn: Ingeniør

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Leder av arbeidsmiljøutvalget i Statoil ASA Bergen, nestleder NITO bedriftsgruppe i Statoil Bergen. Er i dag styremedlem i Statoil Pensjon. Verv innen idrett.