Tillitsvalgte fra Aust-Agder

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Aust-Agder, og som ikke er på valg i år.

Cathrine Berge

Berge_Cathrine
Cathrine Berge er født i 1969 og bor i Eydehavn. Hun er hovedtillitsvalgt i Arendal kommune

Utdannelse/bakgrunn:   Videregående skole

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Aust-Agder 

Organisasjonserfaring: Bl.a. speiderleder, FAU og SU medlem. Meddommer i arbeidsretten.

Lilly Tønnevold Stakkeland

Stakkeland_Liv
Lilly Tønnevold Stakkeland er født i 1955 og bor i Grimstad. Hun er eier og styreleder i Olaf Tønnevold & Sønner AS

Utdannelse/bakgrunn: Master of management BI 2003, cand.mag. i psykologi, sosiologi og rettslære fra UiO 2000.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Aust Agder

Organisasjonserfaring: Styreleder i Grimstad Næringsråd. Tidligere styremedlem i Grimstad Høyre, 1. vararepresentant til Stortinget-, Aust Agder Høyre, styremedlem i Styreakademiet Agder, Grimstad Handelstandsforening, varamedlem Grimstad Havnestyre og Grimstad Adressetidene, nestleder Grimstad min by AS, Odden Butikksenter AS og Tønnevold Forretningsbygg AS. Medlem i representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA.