Tillitsvalgte fra Hedmark

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Oppland, og som ikke er på valg i år.

Lars Alhaug

Alhaug_Lars
Lars Alhaug er født i 1973, og bor på Stange. Han er selvstendig næringsdrivende som gårdbruker og er prosjektleder i Statens Vegvesen.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet fra NTNU, Høgskolen i Lillehammer innen kommunikasjon, praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Akershus og naturforvaltning fra Norges Landbrukshøgskole.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Hedmark 

Organisasjonserfaring: Politiker og styremedlem i Stange Utmarkslag SA

Anbjør Svenkerud

Svenkerud_Anbjør
Anbjør Svenkerud er født i 1961, og bor på Koppang. Hun driver gård med ammeku, pølsemakeri, skog, jakt- og fisketurisme. Hun er også lærer og bedriftsutvikler.

Utdannelse/bakgrunn: Cand.mag. med landbruk, skogbruk og bedriftsøkonomi. Pedagogisk grunnfag. Landbruksavløser, skogsarbeider 2 år, ledererfaring fra 1990-2001 i skogentrepenørfirma. Tok over familiens gård i Gammelstu i 1991. Fra 2001-2009 har hun vært lærer ved Stor-Elvdal ungdomsskole.Fra 2009-dd utvikling av teknologibedriften Magnetic Emission Control AS www.MEC.as

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Hedmark. Valgkretsleder. Medlem i valgkomiteen.

Organisasjonserfaring: Utviklet og driftet prosjekt med elevutveksling mellom Tyskland og Norge. (Willy Brandt-prisen 2006). Initiativtaker og leder for skolens internasjonale skoleprosjekt innen Comenius (EU-program). Bygget opp og ledet vegvedlikeholdssamarbeidet i Imsdalen i 9 år. Flere leder- og styreverv innen utmarksorganisasjoner. Medlem av styret i Gjensidige Forsikring Hedmark i 6 år. Styreleder i MEC AS fra 2009.