Tillitsvalgte fra Møre og Romsdal

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen  Møre og Romsdal, og som ikke er på valg i år.

Marit Bolstad

Dame
Marit Bolstad er født i 1951 og bor på Fiskarstrand i Sula kommune. Hun er statsautorisert revisor og var i 30 år daglig leder og medeier i Revisjonsfirmaet Andresen og Bolstad AS. Fra høsten 2012 har hun vært ansatt i revisjonsselskapet BDO AS, avd. Ålesund.

Utdannelse/Bakgrunn: Høyere revisorstudium ved NHH, statsautorisert revisor fra 1982.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Møre og Romsdal

Organisasjonserfaring: Var med og stiftet Vasset Barnehage i Langevåg og var med i styret i flere år. Var styremedlem i Stiftelsen Sulasoga og leder i Sula Sogelag i mange år. Har tidligere vært medlem i representantskapet i Kreditbanken AS.

Haldor Lillebø

Lillebø_Haldor
Haldor Lillebø er født i 1957 og bor på Hildre. Han er bonde/ fagarbeider innen kommunal teknisk drift.

Utdannelse/Bakgrunn: Videregående skole, selvstendig næringsdrivende siden 1976, daglig leder i Lillebjørk Samdrift fra 1996, fagarbeider i Haram kommune fra 2003.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Møre og Romsdal. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring: Gruppeleder for Senterpartiet i Haram kommunestyre, styremedlem i Hildre og Vatne Bondelag.