Tillitsvalgte fra Nord-Trøndelag

 Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Nord-Trøndelag, og som ikke er på valg i år.

Eivind Elnan

mann
Eivind Elnan er født i 1974 og bor på gård i Steinkjer. Han er daglig leder i Securo AS som utvikler brannsikringsløsninger for byggebransjen.

Utdannelse/bakgrunn: Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU, Trondheim. Befalskole, styrekurs (HiNT). Tidligere arbeidserfaring fra Accenture, Innherred Vekst (næringsutvikling) og fra etablering og utvikling av flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, Hypoxic Technologies AS, Marketaudit AS/Essens.no AS m.fl.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag. Varamedlem i styret.

Verv i andre organisasjoner: Styreleder i Coop Vegmo SA. Diverse styreverv: Enes og Olsen Malerforretning AS, Enes og Olsen Eiendom og Holding, Ax Innovasjon, CnC Cable AS, Hypoxic Technologies AS. Tidligere styreverv i Enan AS, Keep AS, Intro Innherred, meddommer i Tingretten og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Mette Rostad

Rostad_Mette
Mette Rostad er født i Bergen i 1964 og bor på gård i Verdal. Hun er selvstendig næringsdrivende, prosjekt og prosjektutvikling/ styreressurs.

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom og div. lederutviklingsprogram i Aker Solutions og HINT, styrekurs. Jobberfaring fra Aker Solutions Verdal, økonomidirektør, daglig leder Aker FDV, leder strategi/ forretningsutvikling, samt daglig leder i CleanTech Mid-Norway, konsulent i Noteko, markedskoordinator i Saga Petroleum.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag. Styremedlem.

Verv i andre organisasjoner: Div. styreverv: Innherred Renovasjon, Visit Innherred, Mesta Konsern, NTE Elektro. Kunnskapsparken Steinkjer, Verdal Næringsforum, Innherred Vekst, Helse Nord-Trøndelag, styreleder Stiklestad Golfklubb. Diverse verv i Gjensidigestiftelsen. Styremedlem i Gjensidige Forsikring ASA.

Randi Dille

Dame
Randi Dille er født i 1962 og bor i Namsos. Hun er selvstendig næringsdrivende og daglig leder i Namdal Bomveiselskap AS og Namsos Industribyggeselskap AS.

Utdannelse/bakgrunn: Videregående skole, økonomisk. Ansatt hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen. Har drevet eget firma NTN AS siden 1999.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag.

Verv i andre organisasjoner: Styreleder i Namsskogen Familiepark, Nesset Sjømat AS, Namdal Skogselskap, samt styreleder og styremedlem i en del mindre firmaer. Politisk engasjert i kommunestyre, formannskap, samkommunestyre. 1. nestleder i SP Nord-Trøndelag.