Tillistvalgte fra Nordland

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Nordland, og som ikke er på valg i år.

Inger Elisabeth Håkestad

Hakestad_Inger_Elisabeth
Inger Elisabeth Håkestad er født i 1954 og bor i Bodø. Hun er ansatt som rådgiver i Salten kommunerevisjon IKS.

Utdannelse/bakgrunn : Siviløkonom og bioingeniør. Har arbeidet som bioingeniør i 11 år og som økonom i vel 20 år.
Har blant annet vært økonomisjef i Bodø Spektrum, rådgiver ved økonomiavdelingen i Nordland fylkeskommune og økonomileder i Fylkesbarnevernet i Nordland.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nordland

Odd Magne Steffensen

Steffensen_Odd_Magne
Odd Magne Steffensen er født i 1953 og bor i Svolvær. Han er administrerende direktør i Lofoten Industri AS

Utdannelse/bakgrunn: Økonomisk gymnas, bedriftslederskolen, arbeidsformidlingens etatskole, Nordnorsk lederutviklings hovedprogram 2000, diverse kurs innenfor personal, økonomi og ledelse.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nordland. Valgkretsleder.

Verv i andre organisasjoner: Styreleder i Lofoten Feriesenter AS (13 år), styreleder/styremedlem i Lofoten Golfbane AS og Lofoten Golfdrift AS siden 2001, styremedlem/styreleder i Sparebank 1 Nord-Norge, Lofoten (12 år) til 2005, styremedlem i attføringsbedriftene i NHO-Service i 7 år, kommunestyrerepresentant i 2 perioder og allsidig ledererfaring innen idrett.