Tillitsvalgte fra Oppland

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Oppland, og som ikke er på valg i år.

Cecilie Asp

Asp_Cecilie
Cecilie Asp er født i 1971 og bor i Sel. Hun er selvstendig næringsdrivende og konsulent i Kreativ Næringsutvikling DA, gardbruker og turistvert på Formo gård.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet fra Universitetet i Oslo innen historie, sosialøkonomi, statsvitenskap og forberedende ex.phil. Utdannet i økonomi- og ressursforvaltning, fordypning i nærings- og bygdeutvikling fra universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland. 

Organisasjonserfaring: Engasjement i diverse lokale lag og foreninger, styremedlem i Norsk landbruksrådgivning, Gudbrandsdalen

Ellen Krageberg

Krageberg_Ellen
Ellen Krageberg er født i 1974, og bor på Brimi. Hun er rådgiver i Hamarregionen Utvikling.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet innen kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Lang erfaring i frivillige organisasjoner. Jobber idag med næringsutvikling og etablerere i Hamarregionen. Høgskolekandidat i informasjon og samfunnskontakt, årsenheter i administrasjon og ledelse, ledelse, organisasjon og personal og bedriftsøkonomi. Master i Innovasjon og næringsutvikling.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland.

Organisasjonserfaring: 10 år som aktiv tillitsvalgt i Norges Bygdeungdomslag, både på lokal-, fylkes- og nasjonalt plan. 5 år som tillitsvalgt i Norges Bygdekvinnelag, lokallagsleder, fylkes- og sentralstyret