Tillitsvalgte fra Rogaland

 Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Rogaland, og som ikke er på valg i år.

Per Bergøy

Bergoy_Per
Per Bergøy er født i 1953 og bor på Finnøy. Han er bonde.

Utdannelse/Bakgrunn: Realskole, jordbruksskole og agroteknikerkurs

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Rogaland.

Organisasjonserfaring: Formann i Finnøy Bondelag. Tidligere styremedlem i Rogaland Bondelag. Videre verv i landbruksorganisasjoner og politikk

Anne Eikeland

Eikeland_Anne
Anne Eikeland er født i 1972 og bor på Bjerkreim

Utdannelse/Bakgrunn: Hun er regnskapsmedarbeider på Bjerkreim Rekneskapskontor AS og er deltidsbonde.

Utdannelse/ bakgrunn: Videregående skole, markedsføringslinje, fagbrev fra butikkfag. Kurs i forhandlingsteknikk, praktisk ledelse og arbeidsmiljøopplæring. Har vært butikkmedarbeider, sekretær, daglig leder Bjerkreim Avløysarlag BA.

Organisasjonserfaring: Sekretær Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, verneombud hos Hamstad AS, sekretær Bjerkreim Bondelag

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Rogaland