Tillitsvalgte fra Vest-Agder

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Vest-Agder, og som ikke er på valg i år.

Anne-Grete Ellingsen

Ellingsen_Anne_Grethe
Anne-Grete Ellingsen er født i 1953 og bor i Kristiansand. Hun er selvstendig næringsdrivende i firmaet Energy & Management AS

Utdannelse/bakgrunn:
BSc i økonomi, kjemi, raffineriteknikk, MSc i petroleumsteknologi og MSc BI/IFP-Nouvelles Energie, ESCP Europe, Exes. Energy Management. AFF, topplederprogram og AFF solstrandprogram.
Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Vest-Agder 

Organisasjonserfaring: Bred toppledererfaring fra energibransjen, toppleder og styreerfaring fra bl.a. organisasjoner med næringsformål, forskning og utdanning, privat næringsliv og bank og finans. Medlem bydelsutvalget AP Nordstrand, medlem i tilsynsutvalget eldreomsorgen Nordstrand, styremedlem AP Kristiansand, adm.direktør HSH (nå Virke). Sjef for drivstofforsyningen på Vestlandet, medlem Sivilforsvarsnemnda, div. regjeringsoppnevnte utvalg knyttet til arbeids- og næringsliv, leder Rådet for arbeidstilsyn på skip, medlem studentstyremedlem NITO.

Tor Sigurd Tuen

Tuen_Tor
Tor Sigurd Tuen er født i 1970 og bor i Lyngdal. Han er økonomisjef og stedfortreder for adm.direktør i Fibo-Trespo AS.

Utdannelse/bakgrunn:
Han er utdannet innen økonomi og prosjektadministrasjon fra Agder distriktshøgskole.
Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem  i generalforsamlingen fra Vest-Agder 

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Ungt Entrepenørskap Lister, Fibo-Trespo Eiendom AS og styremedlem og sekretær i Lyngdal Misjonsmenighet.