Kandidater fra Vestfold

Her kan du lese om tillitsvalgte som representerer deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Vestfold, og som ikke er på valg i år.

Anne Helene Burdahl

Burdahl_Anne-Helene
Anne Helene Burdahl er født i 1957, og bor i Sande. Hun er bonde med økologisk produksjon av melk og kjøtt. Kursleder/ daglig leder i egen bedrift.

Utdannelse/bakgrunn: Agronom 1979-1980. Oslo lærerhøyskole 1980-1983.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Vestfold 

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i Felleskjøpet Agri siden 2005, nå som regionleder og 1. varamedlem til styret. Styremedlem i Sande Venstre. Fast medlem i næring, miljø og kommunalteknisk utvalg i Sande kommune. Styremedlem i Torggården AS 2002-2006. Styremedlem i Sande Meieri Handelslag AS fra 1998-2006. Medlem i kretsutvalget for Nortura siden 2009.

Liselotte Aune Lee

Lee_Lise_Lotte_Aune
Liselotte Aune Lee er født i 1967, og bor i Tønsberg. Hun er advokat i Vestfold Fylkeskommune - avdeling skolesektoren.

Utdannelse/bakgrunn: Cand.jur., mellomfag i administrasjon og ledelse, praktisk- pedagogisk utdanning. Advokatfullmektig, Utdanningsavdelingen Vestfold Fylkeskommune 2003-d.d. Advokatfullmektig, forvaltningsavdelingen, VFK 2000-2003. Høgskolelektor/sensor, Høgskolen i Vestfold 2000-d.d. Kontorsjef, regionavdelingen 1996-2000. Førstekonsulent, Statens Utdanningskontor i Vestfold, 1995-1996. Lektor, Holmestrand videregående skole, 1994-1995. Konsulent, Samferdselsdept., Trafikksikkerhetsseksjonen 1992-1993

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Vestfold. Valgkretsleder. 

Organisasjonserfaring: Nestleder i Norges Juristforbund 2006-2010, Styringsgruppen i MERKOS-prosjektet, NJ (Merkevarebygging av jurister i off. sektor) 2003-2008. Styreleder NJ-K (Norges Juristforbund, seksjon kommune) 2002-2010, Styremedlem NJ, Hovedstyret 2002-2010. Styremedlem Kommuneansatte Juristers Ervervsgruppe, NJ 2000-2002. Tillitsvalgt for NJ i Vestfold fylkeskommune 1996-2010. Utnevnt som medlem av Trafikksikkerhetsrådet (Statens rådgivende organ i trafikksikkerhetssaker) 1992-1994. Medlem av Samferdselsstyret i Vestfold 1991-1995. Medlem av kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA 2010-2013.

Olaf Tufte

Tufte_Olaf
Olaf Tufte er født i 1976, og bor i Nykirke. Han er bonde og adm. direktør i Tufte Wear og Olaf Tufte AS i tillegg til å være toppidrettsutøver

Utdannelse/bakgrunn: Agronom og landbruksmekaniker

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Vestfold. 

Organisasjonserfaring: Har hatt verv i diverse skolestyrer