Kandidater fra Andebu

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige Brannkasse, valgkrets Andebu

Jens Morten Johannessen

Mann
Jens Morten Johannesen er født i 1963 og bosatt på Nøtterøy. Han er daglig leder CEO Vestfold Plastindustri AS.

Utdannelse /bakgrunn: Gymnas, bedriftsleder kurs, Styreforeningen

Organisasjonserfaring: Leder erfaringen relateres til bedrifter som er startet, eiet og ledet gjennom de siste 30 år. Vestfold Plastindustri AS, Polytank AS, Miljøplast AS, Nordisk Monteringsverksted AS, Yes Vi leker-Horten AS. Styreverv i K & Dahl sveiseverksted AS, Miljøteknologi AS

Verv i Gjensidige: Styremedlem 9 år i Andebu brannkasse

Ivar Myhre

Mann
Ivar Myhre er født i 1954 og bosatt i Andebu. Han er daglig leder i MYHRES maskinomsetning AS

Utdannelse /bakgrunn: 9-årig skole

Organisasjonserfaring: Leder Andebu bondelag Leder valgkomite Andebu bondelag Leder valgkomite Andebu regnskapskontor

Verv i Gjensidige: Varamedlem Andebu Brannkasse. Valgkomite Andebu Brannkasse

Jan Nybak

Mann
Jan Nybak er født i 1945 og bosatt i Andebu. Han har drevet regnskapskontor siden 1979 og jobber fortsatt som regnskapsfører.

Utdannelse/bakgrunn: Gymnas, handelsskole og 2-årig revisorutdannelse i Skatteetaten.

Organisasjonserfaring: Fotballeder og trener i 28 år, revisor i fotballkretsen i 5 år og leder/medlem av kontrollkomiteen i Vestfold Fotballkrets i 16 år. Leder av Andebu kommunale pensjonskasse i ca 20 år og overformynder i Andebu kommune fra 1999-2013. Revisor i Andebu brannkasse på 80-tallet.

Verv i Gjensidige
: Ingen verv p.t.

Hans Arne Trevland

Mann
Hans Arne Trevland er født i 1947 og er bosatt i Kodal. Han er daglig leder

Utdannelse /bakgrunn: Kjemiingeniør, Agronom, Regnskapsutdannet

Organisasjonserfaring: Kommunepolitiker i 16 år. Idrettsleder i 8 år

Verv i Gjensidige: Leder av Kontrollkomiteen i Andebu i mange år. Nåværende medlem av generalforsamling i Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse.