Kandidater fra Hobøl

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige Brannkasse, valgkrets Hobøl

Kathrine Løvaas Nygård

Nygård
Kathrine Løvaas Nygård er født i 1971 og er bosatt i Hobøl. Hun er lærer på ungdomsskole.

Utdannelse /bakgrunn: Profesjonsstudie pedagogikk Cand.Ed., lærer på høyskolen Østfold.

Organisasjonserfaring: I ngen

Verv i Gjensidige: Varamedlem generalforsamlingen

Per Harald Strømsæther

Mann
Per Harald Strømsæther er født i 1949 og er bosatt i Hobøl. Han er prosjektleder

Utdannelse /bakgrunn: Økonomi, bygg/anlegg

Organisasjonserfaring: Næringslivsledelse, politiske verv

Verv i Gjensidige : Leder i kontrollkomiteen i Hobøl Gjensidige Brandkasse

Reidun Elisabeth Unaas

Kvinne
Reidun Elisabeth Unaas er født i 1954 og er bosatt på Tomter i Hobøl. Hun jobber som miljøterapeut i Enebakk Kommune.

Utdannelse /bakgrunn: Lærerhøyskole

Organisasjonserfaring: Styremedlem i tidligere Hobøl Gjensidige Brandkasse, Kassererer i Hobøl Ungdomslag, div. verv i Tomter sangkor

Verv i Gjensidige
: Medlem i generalforsamlingen i Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse

Eivind Wium

Mann
Eivind Wium er født i 1958 og bosatt på Knapstad i Hobøl. Han er prosjektleder i Norconsult Eiendomsutvikling.

Utdannelse /bakgrunn: Sivilingeniør bygg NTH/NTNU 1984

Organisasjonserfaring: Askim idrettsforening, leder svømmegruppa

Verv i Gjensidige: Styremedlem i tidligere Gjensidige Hobøl brannkasse fra 2009