Kandidater fra Marker/Rømskog/Aremark

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige Brannkasse, valgkrets Marker/Rømskog/Aremark

Roy Borger Haugen

Mann
Roy Borger Haugen er født i 1950 og er bosatt i Rømskog. Han er AFP-pensjonist.

Utdannelse /bakgrunn: Høyskole, innehatt lederstilling i 38 år

Organisasjonserfaring: Div. styreverv i ulike foreninger lokalt og nasjonalt

Verv i Gjensidige: Styremedlem i Marker brannkasse, medlem i generalforsamlingen i Indre Østfold og Andebu Brannkasse.

Asgeir Holth

Mann
Asgeir Holth er født i 1966 og er bosatt i Aremark. Han er selvstendig næringsdrivende

Utdannelse /bakgrunn: Agronom

Organisasjonserfaring: Bondelag, Skogeierlag og Lions

Verv i Gjensidige: Representantskapet Gjensidige Marker Brannkasse, varamedlem til generalforsamlingen i Indre Østfold og Andebu Gjensidige Brannkasse

Anne H. Krosby

Krosby
Anne H. Krosby er født i 1962 og er bosatt i Marker. Hun er regnskapsfører.

Utdannelse /bakgrunn: Videregående skole. Jobbet som regnskapsfører i over 30 år.

Organisasjonserfaring: Styreverv i Ørje I.L. og Rødenes I.L

Verv i Gjensidige: Medlem i representantskapet i Gjensidige Marker Brannkasse, varamann til generalforsamling i IØA.

Åse Løken

Løken_Åse
Åse Løken er født i 1960 og er bosatt i Marker. Hun er regnskapsleder i Havass Skog SA

Utdannelse /bakgrunn:  3-årig videregående skole, økonomi

Organisasjonserfaring: Varamedlem i styret i Havass Skog AS

Verv i Gjensidige: Styremedlem i Marker Gjensidige Brannkasse, medlem av generalforsamlingen i IØ&A Gjensidige Brannkasse