Kandidater fra Hemne

Her kan du lese om, kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen som omfatter Hemne.

Svein Bjerke

Bjerke_Svein
Svein Bjerke er født i 1964 og bor i Ås. Han er selvstendig næringsdrivende som bonde og snøbrøyter.

Utdannelse/bakgrunn: Agronom. Fagbrev i landbruksteknikk.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Verv i Kroer samfunnshus, idrettslag, bygdeungdomslaget, Norges frøavlslag, Ås landbrukslag og Kroer menighetsråd.

Jan Eyolf Brustad

mann
Jan Eyolf Brustad er født i 1948 og bor i Asker. Han er pensjonist.

Utdannelse/bakgrunn: Artium, distriktshøgskole, bedriftslederskolen NKI. Tidligere project manager IT i Aker Solutions og teamleder IT i Aker Solutions.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Asker/Bærum/Follo.

Organisasjonserfaring: Gruppeleder Snarøen Sjøspeidergruppe, formann NAF Asker og Bærum 5 år, hovedstyremedlem NAF 10 år, president i NAF 5 år, styremedlem norsk retrieverklubb 8 år, ordfører i norsk kennelklubb, styremedlem i Gjensidige Forsikring 5 år, leder i Gjensidigestiftelsens valgkomité 3 år, medlem i nominasjonskomiteen Gjensidige Forsikring ASA 3 år.

Ragnhild Lunde Di Leo

di Leo Ragnhils Lunde
Ragnhild Lunde Di Leo er født i 1968 og bor på Bekkestua i Bærum kommune. Hun er daglig leder og partner i Lundes Revisjonskontor.

Utdannelse/bakgrunn: Studerer M.Sc i regnskap og revisjon på BI. B.Sc. Accounting Fordham University. Diverse fag UiO. Tidligere money market trader Norges Bank investment mangement. Assistent treasurer GAM (USA) Inc.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Asker/Bærum/Follo.

Organisasjonserfaring: Diverse styreverv

Torstein Indrebø

Indrebø_T
Torstein Indrebø er født i 1952, og bor i Billingstad i Asker kommune. Pensjonert fra Statoil fra april 2015.

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom fra NHH i Bergen. Ansatt i Statoil/Hydro fra 1980-2015. Ulike lederstillinger i Statoil/Hydro.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Asker/Bærum/Follo.

Organisasjonserfaring: Generalsekretær i International Gas Union 2007-2015 (Statoil). Styreverv i norske gasselskap, Norsk Petroleumsforening og verv i internasjonale råd.

Aina Therese Presthus

Presthus_Aina
Aina Therese Presthus er født i 1973 og bor på Langhus i Ski kommune. Hun er seksjonsleder for lungeavdelingen på Rikshospitalet OUS.

Utdannelse/bakgrunn: Sykepleierutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Helseledelse fra BI Buskerud. Pågående mastergrad i helseadministrasjon.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: En rekke verv innen helsesektoren.

Hans Kristian Haug Schilde

Schilde_Hans_Chr
Hans Kristian Haug Schilde er født i 1977 og bor på Jar. Han er daglig leder i Foreningen Frikanalen.

Utdannelse /bakgrunn: Master i freds- og konfliktstudier, Univeridad Jaume Primero Spania.Bachelor i sosialantropologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Mediekunnskap fra Høyskolen i Oslo.

Organisasjonserfaring: Styremedlem Up North Recordings, styreformann Westye Egebergs gt. 4 sameie, styremedlem Toothfairy, styremedlem Contribution. Bistand til barnehjem i Nicaragua. Valgobservatør i Nicaragua og korporal og tillitsvalgt på Mågerø radarstasjon.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Asker/Bærum/Follo

Atle Sjursen

SjursenA
Atle Sjursen er født i 1962 og bor på Snarøya i Bærum kommune. Han er partner og rådgiver i Retail Future.

Utdannelse /bakgrunn: Utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Gøteborg. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger fra bl.a. Hakon gruppen AS, Eurest Personalrestauranter AS, BB Tools Holding, Tools Norge AS og Polygon AS.

Organisasjonserfaring: Styreverv fra en rekke idrettslag og i selskaper han har vært knyttet til gjennom sin stilling

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Oslo (nå tilhørighet i Asker/Bærum/Follo)

Stig Wettre-Johnsen

Wettre_Johansen
Stig Wettre-Johnsen er født i 1960 og bor i Asker. Han er seksjonsleder/ Politioverbetjent, Asker og Bærum Politidistrikt.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet fra Politihøgskolen. Økonomisk etterforskning og ledelse og organisasjonsutvikling.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Asker/Bærum/Follo. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring:  Leder av lokalforening i politiet, landstyremedlem i politiets fellesforbund, styreleder i NAF avd. Asker og Bærum og hovedstyremedlem NAF.

Anne Sophie Aaby

Aaby_AS
Anne Sophie Aaby er født i 1958 og bor i Asker. Hun er bonde, lærer og miljøarbeider.

Utdannelse/bakgrunn: Folkehøgskole, agronom, agroteknikker (hovedvekt på plantekultur og økonomi)

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Asker/Bærum/Follo

Organisasjonserfaring: Styremedlem i diverse organisasjoner, idrettslag, Asker og Bærum bondelag, Asker bygdekvinnelag og Asker og Bærum gårdsregnskapslag.