Kandidater fra Oppland

Her kan du lese om,kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige, fra valgkretsen Oppland

Dag Arnesen

Arnesen_Dag
Dag Arnesen er født i 1966, og bor i Gjøvik. Han er kommunikasjonsjef i Hedmark Kunnskapspark.

Utdannelse/bakgrunn: Westerdals - Strategisk kommunikasjon, høgskolen i Hedmark. Administrasjon og ledelse, Oslo merkantile høyskole. Ledelse fra Næringsakademiet Oslo. Markedsøkonom fra NKS reklameskolen. Kokk og servitør fra videregående skole. Fem sesonger i eliteserien for Kongsvinger Fotball.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Hedmark (nå tilhørighet i Oppland)

Organisasjonserfaring: Styremedlem Gjøvik Olympiske anlegg, styreleder FK Gjøvik-Lyn, Mesterfarge Skarnes AS, styreleder Gamle Øvrebyen Vel, varamedlem Pocoscan AS, nestleder Kongsvinger fotball

Anders Bjørnsen

mann
Anders Bjørnsen er født i 1977 og bor i Vågå. Han er bonde og advokat i bondelagets servicekontor.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet innen kriminologi, skatterett, internasjonale menneskerettigheter, miljørett, selskapsrett, arbeidsrett og personvern.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Pål Haugstad

Haugstad_Pål
Pål Haugstad er født i 1951, og bor på Ringebu. Han er gårdbruker og rådgiver i utmarkspørsmål.

Utdannelse/bakgrunn: Faglærer i landbrukstekniske fag, Blæstad, hovedkurs i pedagogikk fra NLH, diverse lederutviklingsprogram nasjonalt og internasjonalt.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland. Medlem i valgkomiteen. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring: Styreleder bl.a. i Gulltjønn AS. Har bl.a. vært styreleder i Ringebu Fåvang Innkjøpslag BA, Fåvang Bil- og dekkservice AS, Oppland Bondelag, Norges Bondelag, Mjøsen Skogeierforening, Ringebu- Fåvang Senterparti, Venabygd Grunneierlag, Ringebu Reiseliv BA. Har vært styremedlem i Gudbrandsdal Industrier, Ringebu Bondelag, Ringebu Skogeierlag, Plan- og næringsstyret/BU-styret/SND Oppland, Innovasjon Norge Oppland, BioInn, Den Norske Landbruksveke, Norges Skogeierforbund, kommunestyret i Ringebu.

Cecilie Gaarder Skaug

Ladegard_Cecilie
Cecilie Gaarder Skaug  er født i 1968 og bor på Eina i Vestre Toten kommune. Hun er leder for bedriftssalg (strøm og fjernvarme) i Eidsva Marked AS og er gårdbruker på Eina.

Utdannelse/bakgrunn: Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI med tilleggsutdanning i veiledning/coaching for ledere fra Høgskolen i Hedmark, innovasjon/nytenkning fra NTNU, prosjektledelse fra BI Senter for lederutdanning og Innovasjon Norges kvalifiseringsprogram for styrekandidater. Tidligere yrkeserfaring som profileringskoordinator i Gjøvikregionen, prosjektleder i Gjøvik Kunnskapspark og 10 års erfaring fra ulike markedsstillinger i Telenor.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland. Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Kapp Næringshage, Nettverkpartner AS, Toten Almenning Lodd nr. 1 og XL-Bygg Toten Tre AS. Tidligere styreverv i bl.a. Gjøvik Olympiske anlegg og Vestre Toten Skogeierlag.

Vigdis Myhre Næsseth

Næsseth_Vigdis-M
Vigdis Myhre Næsseth er født i 1967, og bor på Lillehammer. Hun er bedriftsrådgiver og partner i Fossekall AS.

Utdannelse/bakgrunn: Diplomekspertøkonom, Handelshøyskolen BI (Tyskland) Bedriftsrådgiver og prosjekt-/prosessleder Fossekall AS. Prosjektleder FRAM i Innovasjon Norge. Sertifisert MERKUR-konsulent i varehandelen (KRD). Daglig leder Stav BA 2004-2009. ASK AS International Sales 1994-1996. Selvstendig næringsdrivende i Tyskland (1992-1994)

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland.

Organisasjonserfaring: Styreleder Fossekall AS. Fast møtende varamedlem i kontrollkomiteen Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Bank ASA, Gjensidige Bank holding AS, Gjensidige Bank og boligkreditt AS, Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS, Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Tidligere styremedlem i Tretten Bygg AS, tidligere styreleder i Tessand Snikkerlag AS.

Jørn Nørstelien

Nørstelien_Jørn
Jørn Nørstelien er født i 1964, og bor på Lillehammer. Han er adm. direktør ved Gausdal Bruvoll SA.

Utdannelse/bakgrunn: Befalsskolen for infanteriet, Krigsskolen, Hærens Stabsskole. Diverse stillinger i Forsvaret, bl.a. sjef for informasjonssystemkontoret Distriktskommando Østlandet. Organisasjonsrådgiver Stiftelsen Gitek, Markedssjef Stiftelsen Gitek, daglig leder Ø. Topp AS, Markedsdirektør Eidsiva Kontorservice AS, Innkjøpssjef Norge i Pitney Bowes Norge AS, Nordisk Innkjøpssjef i Pitney Bowes International.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Oppland.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Tre Fokus AS, Norges byggskole og Gudbrandsdal industrinettverk. Varamedlem i styret i Treindustriens landsforening og Østlandsforskning. Tidligere styremedlem i stiftelsen Gitek, Lillehammer Ishockeyklubb og Gausdalutbyggerne AS.

Hans Seierstad

Seiersta_Hans
Hans Seierstad er født i 1951, og bor på Lena i Østre Toten kommune. Han er tidligere ordfører i Østre Toten kommune

Utdannelse/bakgrunn: Agronom fra Jønsberg Landbrukssole. Ulike kurs/ oppdatering landbruk og HV.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oppland

Organisasjonserfaring: Lang erfaring med diverse tillitsverv i privat sektor