Kandidater fra Oslo

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Oslo

Wenche Celiussen

Celiussen_Wenche
Wenche Celiussen er født i 1954 og bor i Oslo. Hun arbeider med innovasjon og utvikling i Skattedirektoratet. 

Utdannelse /bakgrunn: Master of management ved BI, Yrkespedagogikk ved Høgskolen i Akershus, Revisorlinjen ved Skatteetatskolen og økonomisk/administrativ linje med spesialisering innen bedriftsøkonomi fra Høgskolen i Bodø

Organisasjonserfaring: Bl.a. varamedlem til styret i Gjensidige Forsikring i Oslo, styremedlem i NAF Oslo og omegn, styreleder og styremedlem og forretningsfører i boligsameier m.m.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Oslo.

Thomas Hol Fosse

Fosse_Thomas
Thomas Hol Fosse er født i 1974 og bor i Oslo. Han er høgskolelektor i ledelse ved Forsvarets høgskole.

Utdannelse /bakgrunn: Juridisk embedsstudie fra Universitetet i Bergen. Han har videre en master i militære studier fra Forsvarets høgskole med fordypning i organisasjonspsykologi og virksomhetsledelse. Han har tidligere bl.a. arbeidet som politiadvokat.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Solitude AS og Tåsen borettslag. Lokal og sentral tillitsvalgt i Norges Juristforbund. Har også erfaring fra frivillig arbeid innen idrett.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Fride Halmøy

Halmøy_Fride
Fride Halmøy er født i 1979 og bor i Oslo. Hun er HR-leder på klinikk for diagnostikk og intervensjon ved Oslo Universitetssykehus.

Utdannelse /bakgrunn: Mastergrad fra Universitetet i Oslo innen psykologi og sosiologi i tillegg til studier innen arbeidsrett. Tidligere jobbet med lavterskeltilbud for barn i Sagene bydel.

Organisasjonserfaring: Lagrettsmedlem i Borgarting lagmannsrett. Leder i FAU Manglerud barnehage.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Åshild Hortemo

dame
Åshild Hortemo er født i 1961 og bor i Oslo. Hun er spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune.

Utdannelse /bakgrunn: Revisorlinjen, høyskolekandidat fra BI, studiekurs i offentlig omstilling og ledelse fra BI. Praktisk pedagogisk utdanning fra UiO og masterstudium i intern kontroll, risk mangement og corporate governance fra BI.

Organisasjonserfaring : Flere verv i Bjørndal Idrettsforening

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Astrid Johannessen

dame
Astrid Johannessen er født i 1962 og bor i Oslo. Hun er organisasjonskonsulent i Oslo idrettskrets.

Utdannelse /bakgrunn: Handelskole, EDB-skolen (kveldstid) og diverse kurs innen data og saksbehandling.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i norsk idrettsjuridisk forening. Styremedlem i Oslo idrettskrets. Nestleder i styret til idrettsansattes bedriftsidrettslag. Sekretær i hovedstyret til Klemetsrud IL

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Tore Eugen Kvalheim

Kvalheim, Tore Eugen
  Tore Eugen Kvalheim er født i 1959 og bor i Oslo. Han er direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Han var YS-leder fram til februar 2013.

Utdannelse /bakgrunn: Befalskolen for Infanteriet i Sør-Norge, Befalskolens øverste avdeling/ krigsskole 1, UIO ex.phil, NHHK, organisasjon og ledelse, Forsvarets stabsskole, del 1, hæren, UIO statsvitenskap grunnfag, deleksamen statistikk

Organisasjonserfaring: Styremedlem Senter for seniorpolitikk (SSP), Styremedlem Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Medlem i representantskapet til Storebrand, Styremedlem i Nordens Faglige samorganisasjon, medlem i eksekutivstyret til den europeiske faglige samorganisasjon. Medlem av kongressen til den internasjonale faglige samorganisasjon. Styremedlem i Oslo Idrettslag, svømming. Styreleder i sameiet Folke Bernadottes veg 27 D-H

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Medlem i generalforsamlingen fra Oslo. Medlem og nestleder i styret

Ivar Løseth Moen

Moen_Ivar
Ivar Løset Moen er født i 1975 og bor i Oslo. Han er e-commerce team leader i Norwegian Air Shuttle ASA

Utdannelse /bakgrunn: Sivilingeniør. Lederutviklingsprogram for nye ledere ved Eniro business school. Eier og gründer av Sveve AS.

Organisasjonserfaring : Meddommer ved Oslo tingrett. Styremedlem Sanaa AS.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen