Kandidater fra Østfold

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkrets Østfold

Kristian Guren

Guren_Kristian
Kristian Guren er født i 1980 og bor i Rygge. Han er eier og daglig leder av Guren gartneri AS og eier og driver av Kristian Guren gård.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet gartner. Diverse kurs innen HMS, KSL, IKT m.m.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Medlem i landbrukers energi- og klimautvalg. Sentral kulturansvarlig produsent for agurk i Gartnerhallen. Styremedlem i Østfold og Akershus gartnerlag. Styremedlem Gartnerhallen region Viken. Styreleder Guren gartneri AS.

Karianne Fuglerud Ingerø

Ingerø_Karianne_Fuglerud
Karianne Fuglerud Ingerø er født i 1973 og bor i Halden. Hun er redaktør i tidsskriftet Fjørfe.

Utdannelse/bakgrunn: Førskolelærer. Bachelorgrad i informasjonssystemer og IT-ledelse, HiØ.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Vararepresentant i den norske avdelingen av WPSA (World Poultry Science Assosiation). Meddommer i Halden tingrett for tredje periode. Vararepresentant i norsk fjørfelag, leder og styremedlem i Akershus og Østfold fjørfelag. Vararepresentant i kyllingsprodusentenes landslag.

Sverre Jespersen

Jespersen_Sverre
Sverre Jespersen er født i 1955 og bor i Fredrikstad. Han er fylkesdirektør i NAV.

Utdannelse/bakgrunn: Offentlig godkjent sykepleier. Offentlig administrasjon, Norges handelshøyskoles kursvirksomhet. Administrasjon og ledelse ved HiØ. Tidligere direktør ved fylkestrygdekontoret i Østfold

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Sigmund Lereim

Lereim_Sigmund
Sigmund Lereim er født i 1945 og bor i Spydeberg. Han var tidligere SLT-koordinator/rådgiver i Spydeberg kommune, men er nå pensjonist. 

Utdannelse /bakgrunn: Adjunkt- og befalsutdanning

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Lions Aid Norway, leder av spesiallæreravd. Østfold Lærerlag. Nestleder i Lions Norge, kommunestyremedlem i Spydeberg kommune. Tidligere ordfører i regionrepresentantskapet, Gjensidige Forsikring Øst. Styreverv i diverse aksjeselskaper

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Østfold og medlem i valgkomiteen.

Mette Mysliwski

Mo_Gro_J_H
Mette Mysliwski er født i 1952 og bor i Spydeberg. Hun er økonomisjef i Spydeberg kommune

Utdannelse/bakgrunn: Handelskole og bedriftsøkonomisk utdannelse fra BI

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen i perioden 2011-2013. Ingen verv p.t.