Kandidater fra Romerike

Her kan du lese om, kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Romerike

Hege Merete Mathisen Haug

dame
Hege Merete Mathisen Haug er født i 1969, og bor i Aurskog-Høland. Hun er spesialpedagog og jobber i skoleverket med elever med spesielle behov. Instruktør i hjerte- og lungeredning. D-HLR, førstehjelp, svømming og livredning i Norges Livredningsselskap

Utdannelse/bakgrunn: Svennebrev i damefrisørfaget. 4 års høyskole med spesialpedagogikk i 1. og 2. avdeling.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Romerike.

Organisasjonserfaring: Styreleder i Norges Livredningsselskap, Romerike Krets, Styreleder i Finstadbru og Omegn Vel, styremedlem i Blaker Travselskap, leder i Lady Circle 57 Aurskog-Høland. Har hatt ansvar for Redningsdåder i hele Norge for Norges Livredningsselskap i 5 år og medlem av hovedstyret. Har hatt verv i alle år i park, barnehage og skole.

Geir Holtet

Holtet_Geir
Geir Holtet er født i 1957, og bor i Hurdal. Han er administrasjonssjef ved Flaen Sag & Høvleri AS

Utdannelse/bakgrunn: VG-økonomi/regnskap/organisasjon. Bankakademiet, fordypning i revisjon. Diverse kurs/lederkurs. Revisor og regionleder i Bergen Bank revisjon. Regnskapssjef, økonomisjef, daglig leder og disponent. Lagfører i HV04 og troppsjefkurs i HV04.
Organisasjonserfaring: Styreleder i Orbit Arena AS, Ullensaker Industrier AS, Norgeshus AS, Norgeshus Eiendom AS, Norgesgruppen AS, Eidsiva Gjensidige Brannkasse, Flaen Sag & Høvleri AS, nestleder i styret i Gjensidige Forsikring Romerike. Medlem i representantskapet til Gjensidige Forsikring ASA, varamedlem i styret Gjensidige Forsikring og konsernstyre. Leder i overligningsnemnda i Hurdal, Hurdal Næringsforum, Hurdal hele året og skjønnsmedlem i Hurdal kommune. Diverse verv i lag og foreninger

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Romerike

Harald Skjønberg

Skjønberg_Harald
Harald Skjønberg er født i 1949, og bor i Eidsvoll. Han er selvstendig næringsdrivende og pensjonist.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannelse innen bedriftsøkonomi, relasjonsmarkedsføring og prosjektledelse fra BI. Yrkeserfaring fra Gjensidige-gruppen med forskjellige lederstillinger fra 1991, de siste årene som informasjonssjef.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Romerike. Valgkretsleder. 

Organisasjonserfaring: Har hatt styreverv i Gjensidige Fondsforvaltning, Innovasjon Gardermoen, Strategisk Næringsplan for Øvre Romerike, Steinerskolen i Eidsvoll, Eidsvoll Østre Skytterlag. Er i dag styreleder i Innovasjon Gardermoen. Har i en periode vært leder for Eidsvoll Sentrumsforening og vært med i Forum Innlandet og Veiforum Innlandet.

Benedikte Sand Sletvold

Sletvold_Benedikte
Benedikte Sand Sletvold er født i 1973 og bor på Jessheim i Ullensaker kommune. Hun er regnskapskonsulent ved Oslo Lufthavn AS/ Avinor AS.

Utdannelse/bakgrunn: Mellomfag i statsvitenskap fra høyskolen i Molde. 1 avd. jus, UiO.

Verv i Gjensidigestiftelsen:
Ingen

Organisasjonserfaring: Trener og oppmann i Ullensaker skiklubb i flere sesonger.

Hans Andreas Trætteberg

Trætteberg_Hans
Hans Andreas Trætteberg er født i 1955 og bor på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Han er selvstendig næringsdrivende med verditaksering av landbrukseiendommer for salg, refinansiering og generasjonsskifter.

Utdannelse/bakgrunn: Agronom. Takstingeniør på landbrukseiendom. Bachelor of social science fra University of Edinburgh. Har vært ansatt i Gjensidige Forsikring i 16 år.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Verv i kontrollkomité og styre i Østre Romerikes kornsilo. Takstutvalget for skogtakst i Aurskog-Høland kommune.