Kandidater fra Krødsherad

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Modum, Sigdal  og Krødsherad Gjensidige Brannkasse, valgkrets Krødsherad.

Martin Bjerkerud

Mann
Martin Bjerkerud er født i 1951 og bor i Krødsherad. Han er bonde.

Utdannelse /bakgrunn: Skogtekniker, militærtjeneste. Jobber som skogsbestyrer

Organisasjonserfaring: Formann i Krødsherad Skogeierlag og verv i Krødsherad Idrettslag

Verv i Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse: Medlem av valgkomiteen i Brannkassa i 4 år

Ole Martin Bjøre

Mann
Ole Martin Bjøre er født i 1945 og bor i Krødsherad. Han er pensjonert bonde.

Utdannelse /bakgrunn: Landbruksskole, sambandsleder HV

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Skogeierlaget og Bondelaget i Krødsherad Verv i Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse: Styremedlem i 4 år, varamedlem av representantskapet i 8 år

Hans Jørgen Fyrand

Mann
Hans Jørgen Fyrand er født i 1958 og bor i Krødsherad. Han er bonde.

Utdannelse /bakgrunn: Landbruksskole

Organisasjonserfaring: Formann i Krødsherad Skogeierlag og i Krødsherad Bondelag

Verv i Modum, Sigdal og Krødsherad Gjensidige Brannkasse : Medlem av representantskapet i 2 år