Kandidater fra Nord-Odal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Nord-Odal Gjensidige Brannkasse.

Bente Akre

Kvinne
Bente Akre er født i 1958 og bor på Sagstua. Hun er utviklingsleder helse- og oppvekst, prosjektleder og internasjonaliseringsansvarlig ved Nannestad videregående skole.

Utdannelse/Bakgrunn:  Masterutdanning i ledelse ved ILS, UiO 2009. Div. skolelederutdanning i tillegg til dette. Grunnfag Psykologi. Grunnfag Spes.Ped. Lærerutdanning inkl grunnfag musikk

Organisasjonserfaring: Dirigent i Odal Bygdekor 5 år. Dirigent i Mo Mannskor 8 år. Leder i Nord-Odal skolekorps ca. 1990 to år. Dirigent i Nord-Odal skolekorps til sammen 5 år. Ansvarlig for ungdomsutvekslingen i Rotary Norge 2 ½ år 2012-2014. Distriktsansvarlig ungdomsutvekslingen i Rotary D2305 3 år 2010-2013. Div. verv som ass.guvernør og redaktør månedsblad Rotary D-2305 5 år 2004-2009. President Nord-Odal Rotary 2004

Sondre Dagfinrud

Mann
Sondre Dagfinrud er født i 1972 og bor på Sagstua. Han er lufthavnbetjent ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Organisasjonserfaring Medlem i Sand Båtforrening. Varamedlem til Nord-Odal Kommuneskoger. Medlem i utvalg for Næring Nord-Odal Kommune

Tom Christian Dammen

Mann
  Tom Christian Dammen er født i 1978 og bor i Knapper. Han er elektromontør hos Myhre Elektro AS på Skarnes.

Utdannelse/Bakgrunn: 1 år på Skarnes videregående og 2 år på Kongsvinger Tekniske Fagskole../>
Organisasjonserfaring: Medlem i Mo båtforening i mange år. Medlem i vegstyret for Damvegen BA og er også her med på dugnad og annet arbeid i forbindelse med vegen.

Bent Ringvold

Mann
Bent Ringvold er født i 1955 og bor på Sagstua. Han er rørleggermester med egen bedrift, Ringvold Rør & Sanitær

Utdannelse/Bakgrunn: Utdannet rørlegger
Organisasjonserfaring: Erfaring fra mange styreverv i Nord Odal, herunder Slektshistorielaget, Jul i Nord-Odal, Nord Odal Kulturminnelag, Sand Kulturkomite. Medlem i Den Norske frimurerorden. Representant til generalforsamlingen i Nord Odal Gjensidige Brannkasse fra 2012\2013