Kandidater fra Nord-Trøndelag

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Nord-Trøndelag

Hans Petter Haukø

Haukø_Hans_Petter
Hans Petter Haukø er født i 1954, og bor på Flatanger. Han er teknisk sjef/ brannsjef i Flatanger kommune.

Utdannelse/bakgrunn: Ingeniørutdannet - miljø og kommunalteknikk, HINT offentlig administrasjon og ledelse, Norges Brannskole og diverse utdannelse som kreves for brannsjef.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag

Organisasjonserfaring: Formann og medlem i styret i Flatanger fotballklubb i 1990-1999. Styremedlem i Stranda Båtforening siden 1996. Leder i interimsstyret i Norsk Havørnsenter 2002-2003.

Eva Westum Kveli

Kveli_Eva
Eva Westum Kveli er født i 1962 og bor på Nordli i Lierne kommune. Hun er hjelpepleier i Lierne kommune i tillegg til å være folkehelsekoordinator.

Utdannelse/bakgrunn: Hjelpepleier

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Styreleder og rennleder for Flyktningerennet SA. Tidligere diverse verv i samfunnshus, sanitetsforening, fjellstyret og idrettslag.

Nijaza Lasic

Lasic_Nijaza
Nijaza Lasic er født i 1966, og bor i Steinkjer. Hun er siviløkonom og rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Utdannelse/bakgrunn: Videregående skole, økonomilinje, Siviløkonom, finans og regnskap, Universitetet i Sarajevo. Det økonomiske fakultetet. Selvstendig innkjøps- og salgsansvarlig "Driop" AS. Konsulent i Steinkjer kommune, regnskapsavdelingen. Førstekonsulent Fylkesarbeidskontoret i Nord-Trøndelag. Rådgiver Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag. Rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fra 2003.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag.

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i LO Stat. tillitsvalgt i NTL, styremedlem i landsstyret for NTL, styremedlem i Humanetisk Forbund

Eirik Bøe Sletten

Sletten_Erik_Bøe
Eirik Bøe Sletten er født i 1984 og bor på Åsen i Levanger kommune. Han er advokatfullmektig hos Pretor Advokat AS i Trondheim

Utdannelse/bakgrunn: Mastergrad i rettsvitenskap (UiO), forkurs ingeniør (HiST), grunnkurs i informatikk (NTNU). Forsvarets innsatsstyrke/luft. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord- Trøndelag (kommunalavdelingen). Selvstendig næringsdrivende (juridisk rådgivning). Vekter/ områdeleder i Securitas AS.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring: Nestleder/ leder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag idrettslag, styremedlem TGH Investment AS, styremedlem Petter Nervik AS