Kandidater fra Nordland

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Nordland

Ole Løberg

Løberg_Ole
Ole Løberg er født i 1955 og bor i Bodø. Han er bensinforhandler, selvstendig næringsdrivende

Utdannelse/bakgrunn: Høyskole, økonomi og administrasjon

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nordland. Medlem i valgkomiteen

Organisasjonserfaring NHO, forhandlingsutvalg, Esso-forening for forhandlere. Styremedlem i Virke KBS

Siw Moxness

Moxness_Siw
Siw Moxness er født i 1975 og bor i Lovund i Lurøy kommune. Hun er daglig leder i Kystinkubatoren AS.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet ingeniør i bioteknologi og sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi. Styrekompetanse fra BI og kurs i inkubatorledelse fra NTNU. Yrkeserfaring fra Planteforsk Holt, Tromsø, og Aquarius på Lovund.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring Styreerfaring fra politikk, frivillige organisasjoner og næringsliv. Styremedlem i SIVA SF og SIVA Eiendom Holding (2006-2013). Styremedlem, styreleder og kasserer i ulike frivillige organisasjoner (2002 – dd.). Medlem og leder av ulike kommunale utvalg; kommunestyre, formannskap, skattetakstnemnd, tilsyns- og rettighetsstyre (2005-dd.)

Anbalagan Ratnasingam

Ratnasingam_Anbalagan
Anbalagan Ratnasingam er født i 1967 og bor i Narvik. Han er butikksjef i Ankenes Veiservice AS.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet fra Høyskolen i Narvik innen økonomi- administrasjon og ledelse.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring Styreleder, daglig leder og styremedlem i Stiftelsen Sjømannskirken Internasjonalt kultur og Velferdssentre i Narvik. Styremedlem i Narvik IL og styreleder i Skjomrytternes Venneforening.

Johan Petter Røssvold

Røssvoll_Johan_Petter
Johan Petter Røssvold er født i 1946 og bor på Skonseng i Rana kommune. Han er tidligere bonde. Er nå politiker.

Utdannelse/bakgrunn: Skogskole.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nordland.

Organisasjonserfaring: Bred organisasjonserfaring fra landbrukets organisasjoner lokalt , regionalt og nasjonalt. Medlem i flere offentlige råd og utvalg. Er nå lokalpolitiker i Rana og er også medlem av fylkestinget i Nordland.

Trond Stubberud

Stubberud_Trond
Trond Stubberud er født i 1953 og bor i Bodø. Han har siden 2011 vært internrevisor i Samvirkelagenes Garantifond AL. 

Utdannelse/bakgrunn: Distriktshøgskolekandidat; hovedspesialisering i bedriftsøkonomi med tillegg av revisjon og kommunal økonomi. BI; hovedspesialisering finansiering og plassering, styrekandidatbasen Innovasjon Norge, ulike lederutviklingsprogram.  Banksjef i Vadsø,Sarpsborg, Bodø og region Salten/Helgeland/Bodø, totalt 15 år. Samvirke Coop Norge SA konsern forretningsutviklingsavdelingen for Nord-Norge i 10 år. 

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Bred styreerfaring bl.a Coop Norge SA, flere banker, finansieringsforetak, eiendomsselskaper, bilselskaper, mm. Revisor i Nordland Friidrettskrets siden 2003.

Jon Øverås

Overas_Jon
Jon Øverås er født i 1944 og bor i Bodø. Han driver bedriftsrådgivning i sitt eget firma Octavia Mgm AS med kontor hos Kunnskapsparken i Bodø.

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom og autorisert finansanalytiker AFA fra Norges Handelhøyskole. Tidligere økonomisjef/ leder i oljeselskap, Partner/senior manager i Ernst & Young i 20 år og partner/ seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS i Bodø i 10 år. Har arbeidet mye med styrer og kurs i styrearbeid samt finansiering, etableringer og restruktureringer av bedrifter.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Nordland.

Organisasjonserfaring: Ulike verv i Siviløkonomforeningen, Norsk petroleumsforening, idrettskrets, Bodø og omegn o-gruppe, Nordland Musikkfestuke m.v.