Kandidater fra Oppdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Oppdal-Rennebu Gjensidige Brannkasse, valgkrets Oppdal.

Elin By

Bye
Elin By er født i 1979 og bor i Oppdal. Hun jobber som regnskapsfører i Admento AS

Utdannelse /bakgrunn: Økonomisk utdannelse

Organisasjonserfaring: Revisor i Oppdal Jeger og Fisk

Berit Haarstad Foss

Hårstad
Berit Haarstad Foss er født i 1976 og jobber i dag som bonde

Utdannelse /bakgrunn: Bedriftsøkonomi ved Høyskolen i Hedmark, Husdyrbruk ved Hint, Husdyrfag ved Norges Landbrukshøgskole. Har erfaring som produsentrådgiver Tine (6 år), regnskapskonsulent/regnskapsmedarbeider (2 år), Avløser (13 år).

Organisasjonserfaring: Styreverv norske 4H, leder i Oppdal Senterparti, varamedlem Oppdal kommunestyre, medlem av kontrollkomite i Oppdalsbanken – 3 år som leder .

Tormod Grytdal

Grytdal
Tormod Grytdal er født i 1980 og bor i Driva. Han er bonde og jobber i tillegg som fibermontør i Vitnett.

Utdannelse /bakgrunn: Serviceelektronikker på data og kontorfag. Har jobbet som montør i Nokas Teknikk og som produktansvarlig i Elotec AS.

Øyvind Melhus

Melhus
Øyvind Melhus er født i 1969. I tillegg til å være bonde jobber han som rektor ved Aune Barneskole.

Utdannelse /bakgrunn: Utdannet adjunkt ved universitetet i Trondheim. Lederutdanning ved høyskolen i Sør Trøndelag. Avdelingsleder ved Oppdal ungdomsskole.

Organisasjonserfaring: En periode i kommunestyret i Oppdal

Verv i Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse: Er årsmøteutsending og satt tidligere i representantskapet.

Gjert Arne Os

Os
Gjert Arne Os er født i 1957. Han er bonde.

Utdannelse /bakgrunn: Gymnas, agronomeksamen og gartner.

Organisasjonserfaring: Ulike verv i småbrukerlaget, ulike verv i Tine og utmarkslag m.fl.

Øystein Riise

Mann
Øystein Riise er født i 1971 bor på Driva. Han er gårdbruker.

Utdannelse/Bakgrunn: Anleggsmekaniker, agronom.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv i idrettslag og bondelag. Leder i skigruppe.

Einar Skarsheim

Skarsheim
Einar Skarsheim er født i 1957 og jobber i dag som snekker

Utdannelse /bakgrunn: Utdannet Agronom. Gårdbruker frem til 2009

Organisasjonserfaring: E r nestleder i styret ved Oppdal Medisinske senter. To perioder i kommunestyret i Oppdal, gruppeleder for SP og leder av driftsutvalet en periode. Styremedlem ved Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap i 4 år. Leder i Oppdal Senterparti, Oppdal Bondelag og fotballgruppa i Oppdal IL.

Har vært medlem av valgkomiteen i Gjensidige Oppdal-Rennebu brannkasse.

Anniken Spørck Sundt-Hårstad

Sundt-Hårstad
Anniken Spørck Sundt-Hårstad er født i 1970 og bor på Vognill. Hun er for tiden hjemmeværende.

Utdannelse /bakgrunn: Bachelor i pedagogikk med planer om å gjennomføre mastestudie. Hun har jobbet innenfor skolesektoren de siste syv årene. Før det drev hun urmakerforretning i Oppdal.

Organisasjonserfaring: Flere år i Oppdal Næringsforening. En årrekke som medlem av representantskapet og valgt årsmøteutsending i Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse