Kandidater fra Meldal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Orkla Gjensidige Brannkasse, valgkrets Meldal.

Jon Drugli

Mann
Jon Drugli er født i 1971 og bor på Storås. Han er bonde og lærer ved Meldal ungdomsskole.

Utdannelse /bakgrunn: Agronom. Noen fag i landbruksøkonomi. Lærerutdanning.

Organisasjonserfaring: Politiker, leder i Meldal Senterparti. Div. verv bygdeungdomslaget på fylkes- og lokalnivå. Tillitsvalgt Gjensidige Orkla.

Hallgeir Jordet

Mann
Hallgeir Jordet er født i 1984 og bor i Meldal. Han er daglig leder i Jordet ATV Support AS

Utdannelse /bakgrunn: Fagbrev reparatør tunge kjøretøy. Mellomlederskolen MEF

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt Gjensidige Orkla. Styremedlem IL NOR

Per Joar Sandvik

Sandvik_Per_Joar
Per Joar Sandvik er født i 1973 og bor i Meldal. Han er sjåfør hos Fsk Dyretransport AS

Utdannelse /bakgrunn: Energimontør.

Organisasjonserfaring: Sportslig leder Meldal fotball. Styret i Meldal Senterparti. Styreverv i Fsk Dyretransport AS.