Kandidater fra Rogaland

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Rogaland

Knud Daugaard

Daugaard_Knut
Knud Daugaard er født i 1950 og bor i Ålgård i Gjesdal kommune. Han er senior rådgiver for forretningsutvikling og porteføljeselskaper i Nortura SA.

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom, har gjennomført lederutviklingsprogram på Solstrand og diverse kurs og utviklingsprogrammer i Gilde Norsk Kjøtt.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring : Styreleder og styremedlem i en rekke hel- og deleide selskaper til Nortura i Norge, Danmark og England. I tillegg en del styreverv i andre norske selskaper. Medlem i representantskapet til Gjensidige Forsikring ASA.

Hans Grønnestad

Grønnestad_Hans
Hans Grønnestad er født i 1961 og bor i Haugesund. Han er daglig leder i Genfer Group AS/ Puro Hotell Holding AS. Han er også daglig leder i Haugesund Stadion AS.

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom og statsautorisert revisor. 10 år som Partner i Deloitte.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Styreerfaring fra idrett og næringsliv både som styreleder og styremedlem.

Nils Heskestad

Heskestad_Nils
Nils Heskestad er født i 1948 og bor på Ualand i Lund kommune. Han er seksjonsleder i Statens Vegvesen (Region Vest)

Utdannelse/Bakgrunn: Bygland Skogskole, Jordskifteskole, tilleggsutdanning fra Gjøvik Ingeniørskole, kurs rettet mot fagområdet Geografisk informasjon.Kurs innen lederutvikling. Jobbet i Statens Kartverk, konsulentfirmaet Fjellanger Widerøe, Statens Vegvesen , Region Vest siden 1977. Seksjonsleder ved Veg- og transportavdelingen siden 2003. Sittet i mange utvalg/arbeidsgrupper innen vegvesenet, samt representert Statens Vegvesen i faglige fora både på fylkes- og nasjonalt nivå.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Rogaland

Organisasjonserfaring: 1972-1986 sterkt engasjert i Røde Kors, bl.a. leder hjelpekorps, utdannet operativ leder og instruktør på nasjonalt nivå. 1987-2012 engasjert i idrett (skiskyting). Sittet i styret på lags- og kretsnivå, trener lagsnivå, sportslig leder kretsnivå. Nasjonal og internasjonal lisens som teknisk delegert/ dommer. Praksis som teknisk delegert/ internasjonal dommer fra alle typer nasjonale arrangementer, samt Europa- og Verdenscup. Varamann Lund kommunestyre, samt utvalg for Helse og omsorg inneværende valgperiode.

Jostein Kalsheim

Kalsheim_Jostein
Jostein Kalsheim er født i 1959, og bor i Stavanger. Han har variert næringslivsbakgrunn, og har de siste 20 år vært eiendomsdirektør i Smedvig i Stavanger

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Rogaland. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring: Skole-/FAU-leder. Formann Time høyre, diverse styreverv.

Bjørnar Lund

Lund_Bjørnar
Bjørnar Lund er født i 1944, og bor i Førresfjorden i Tysvær kommune. Han er pensjonist.

Utdannelse/bakgrunn: Embetseksamen høyere grad, Forsvarets høyskole 1 år, samt diverse kurs og seminar inn- og utland.Rådmann 14 år- hvorav 4 år i Haugesund kommune, fakultetsdirektør ved Ui Stavanger, studiedirektør ved Ui Tromsø i 7 år, lektor ved vgs og høyskole i ca. 9 år

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Rogaland

Organisasjonserfaring: Har vært medlem av ca.20 råd og utvalg, hvorav noen er: sekretær for Råd for høyere utdanning i N-Norge, medlem av Haugalands-rådet, medlem av styret for Norsk rådmannsforum.Har deltatt i diverse idrettslige organisasjoner som utøver og leder. Har bl.a. sittet i hovedstyret for fotballklubben Bodø/Glimt,og også vært leder av bedriftsidrettslaget med Ui Tromsø. Har også vært hovedtillitsvalgt i Norsk lektorlag og medlem av landsstyret.

Jofrid Torland Mjåtveit

Mjåtveit_Jofrid
Jofrid Torland Mjåtveit er født i 1965 og bor på Nærbø i Hå kommune. Hun er selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak og eier og driver Torland Gard sammen med sin ektefelle. I tillegg er hun økonomiansvarlig i Nærbø Bygdeservice SA.

Utdannelse/bakgrunn: Agronom. Utdannet fra HLB, Høgskulen for landbruk og bygdenæringer innen handlingskompetanse, landbruksøkonomi, husdyrproduksjon, nyskaping og finansregnskap. Kompetanseutviklingsprogram i styrearbeid fra UiS. Strategi for samvirkeforetak, BI Oslo.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Verv fra Parat, styremedlem og leder i Nærbø Bondelag, styremedlem i konsernstyret Nortura SA, Jærnett og HLB Høgskulen for landbruk og bygdenæringer.

Kirsten Marie Myklebust

Myklebust_Kirsten
Kirsten Marie Myklebust er født i 1961 og bor i Stavanger. Hun er leder av Søyle møteplass i Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus.

Utdannelse/bakgrunn: Hun er utdannet høyskolekandidat med samfunnsfag og har en mastergrad i ledelse fra BI. Hun har lang og bred erfaring innen media, kommunikasjon og digital produktutvikling. Hun har jobbet strategisk, operasjonelt og har vært redaktør i A-pressen, redaktør i Jæren Avis, digital redaktør/produktdirektør i Schibsted og være informasjonsjef i Statoil.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Egil Steinberg

Steinberg_Egil
Egil Steinberg er født i 1956 og bor i Stavanger. Han har 35 års arbeidserfaring fra Statoil ASA

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1980, med tilleggsutdannelse fra Universitetet i Bergen (skatte- og selskapsrett) og UC Berkeley, Haas Business School. Han har bred fag- og ledelseserfaring innenfor økonomistyring, kapitalforvaltning, forsikring og finansiering i Statoil ASA og var også prosjektleder for børsnoteringen av Statoil i 2001.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Styreformann i Statoil Kapitalforvaltning ASA 2007-2015. Flere styreverv både i heleide og deleide datterselskaper av Statoil ASA, samt i andre selskaper og virksomheter.

Inger Tone Ødegård

Ødegård_Inger_Tone
Inger Tone Ødegård er født i 1960, og bor i Stavanger. Hun er strategidirektør i Næringsforeningen i Stavangerregionen.

Utdannelse/Bakgrunn: Lærerhøgskole og utdanning innen forsikring, økonomi og ledelse. Ansatt i Gjensidige 1984-2001. Bosatt i USA/ selvstendig næringsdrivende 2001-2006. Næringsforeningen fra august 2006.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Rogaland. Styremedlem.

Organisasjonserfaring: Lang erfaring og mange styreverv innen frivillig arbeid fra studietiden og frem til dags dato, ex vis Viking FK, Stiftelsen Grønn By, Vennskapsbyen Houston/Galveston – Stavanger, skolekorps, speider og FAU. Forretningstyrer som Stavanger Forum og Rosenkildehuset AS

Toril Østvold

Østvold_Toril
Toril Østvold er født i 1958 og bor i Stavanger. Hun er bioingeniør ved Stavanger Universitetssjukehus, avdeling for medisinsk mikrobiologi, men har de siste fem år fungert i fulltidsverv som konserntillitsvalgt i Helse Vest RHF.

Utdannelse/bakgrunn: Bioingeniør. I tillegg videreutdanning innen kvalitetsarbeid, arbeidsrett og personalledelse.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Lang erfaring som NITO tillitsvalgt lokalt og sentralt. Blant annet som leder av NITO Rogaland fra 2011-2015.