Kandidater fra Sogn og Fjordane

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Sogn og Fjordane

Per Hilleren

Hilleren_Per
Per Hilleren er født i 1959, og bor i Sogndal. Han er bonde.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Sogn og Fjordane. Valgkretsleder.

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i Nortura, formann i Sogn og Fjordane Bondelag.

Oddgeir Lunde

Lunde_Oddgeir
Oddgeir Lunde er født i 1958, og bor i Bygstad i Gaular kommune. Han er Fylkesleiar i Norsk Sykepleierforbund Sogn og Fjordane. Er tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling Helsefag.

Utdannelse/Bakgrunn: Han er utdannet sjukepleiar, har mastergrad i organisasjon og leiing frå UiB/HSF, og har utdanning innen pedagogikk. Arbeidserfaring innen kommunal sektor, fylkeskommunal sektor og staten (Høgskulen).
Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Sogn og Fjordane

Organisasjonserfaring: Leiar Bygstad Idrettslag friidrettsgruppa, Gaular idrettslag, styreleiar i Bygstad Samfunnshus. No styreleiar i Stiftinga Liatun.

Liv-Ingrid Iversen Rand

Rand_Liv_Ingrid
Liv-Ingrid Iversen Rand er født i 1963 og bor på Hopland i Stryn kommune. Hun driv eige foretak, Rand Rekneskapskontor.

Utdannelse/Bakgrunn: Autorisert rekneskapsførar. Har tidligare vore dagleg leiar i Stryn Avløysarlag og dagleg leiar i Nordsida Næringsstove på deltid.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Har hatt verv innen finans og medlem av skule- og kulturutvalet i Stryn kommune. Er i dag jordskiftemeddommar. Har vore aktiv i ulike lag/ organisasjoner m.a. ungdomslag, idrettslag og bygdekvinnelag.

Anne Britt Drabløs Rekdal

Rekdal_Anne_Brit
Anne Britt Drabløs Rekdal er født i 1965 og bor i Selje. Hun er hjelpepleiar i Selje kommune.

Utdannelse/Bakgrunn:   Hjelpepleierutdanning og leiar kurs Norges Fotballforbund og ABC demens kurs.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Diverse verv i Selje Idrettslag. Medlem i valkomiteen til Sogn og Fjordane fotballkrets.

Morten Røyrvik

Royrvik_Morten
Morten Røyrvik er født i 1962 og bor i Kaupanger. Han er jobbkonsulent i Sogneprodukt.

Utdannelse/Bakgrunn: Kontor- og administrasjon handelsfag, bankakademiet, forsikringsfaglig utdannelse ved Forsikringsakademiet /BI. Kunderådgiver Vestlandsbanken/ Fokus Bank 1985-1994. Assurandør Gjensidige Forsikring 1994-2011.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Sogn og Fjordane

Organisasjonserfaring: Til sammen 5 år i styret i Gjensidige Sogn og Fjordane/ Gjensidige Vestlandet, tillitsvalgt i 4 år i Gjensidige Sogn og Fjordane, sportslig leder i Kaupanger Fotball i 8 år.

Anne Marit Starheim

Starheim_Anne_Marit
Anne Marit Starheim er født i 1952 og bor på Stårheim i Eid kommune. Hun jobber i kommunal barnehage.

Utdannelse/Bakgrunn: Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Har vore tillitsvald i bondeorganisasjonar, TINE, Felleskjøpet og styremedlem i Coop Nordsunn. Politisk oppnemnd i jordskifteretten. Har tidligare vore tillitsvald i Gjensidige Forsikring.

Hjørdis Vik

dame
Hjørdis Vik er født i 1974, og bor i Førde. Hun er avdelingsleiar i Innovasjon Norge.

Utdannelse/Bakgrunn: Siviløkonom fra NHH, mellomfag fransk og grunnfag tysk fra universitetet i Bergen. Styrekompetansekurs fra BI.
Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Sogn og Fjordane

Organisasjonserfaring: Styremedlem Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Styreleiar og styremedlem i Åsen Burettslag, Styreleiar i Naustdal Mållag, Styremedlem i Tambarskjelvar Idrettslag, FAU Slåtten skule, Samarbeidsutvalet Vieåsen Barnehage.