Kandidater fra Sør-Trøndelag

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Sør-Trøndelag

Rune Bratseth

Bratseth_Rune
Rune Bratseth er født i 1961 og bor i Trondheim. Han jobber for Viasat, NFF og kirkerådet/bispedømme.

Utdannelse/bakgrunn:  Adjunkt. Proff fotballspiller 1987-1994. Sportsdirektør 1994-2008.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring : Styreleder i MOT, styremedlem i RBK. Representantskapet Vårt Land og Kirkens bymisjon.

Jan Otto Fredagsvik

Fredagsvik_Jahn_O
Jan Otto Fredagsvik er født i 1947, og bor på Sistranda i Frøya kommune. Han er seniorrådgiver i Frøya kommune.

Utdannelse/bakgrunn:  Utdannet lærer.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring:  Tidligere politisk aktiv. Har bl.a. vært ordfører i Frøya kommune (1988-2003) , stortingsrepresentant (1993-97) samt varamedlem til Kringkastingsrådet 2006-2014. Var såkalt «Lønnet ildsjel» i Frøya inn i framtida i perioden 2005-2010. Har hatt en rekke lederverv innenfor idrett og kultur. Er nå leder i Sistranda Mannskor.

Stein Hofstad

Hofstad_Steinar
Stein Hofstad er født i 1959, og bor i Trondheim. Han driver gründerbedrift innen enkle fleksible logistikkonsepter med egenutviklede produkter.

Utdannelse/bakgrunn: Elektroingeniør

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Sør-Trøndelag

Vidar Stallvik

mann
Vidar Stallvik er født i 1972 og bor i Trondheim. Han er vice president i Route 66 International.

Utdannelse/bakgrunn:  Internasjonal handel, CHN University Nederland. Bachelor Degree in Retail Management, BI Oslo.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Medlem i generalforsamlingen fra Sør-Trøndelag

Organisasjonserfaring: Har vært styreformann i Ørland Næringsforening Handel og Service.

Monica Sundal

Sundal_Monica
Monica Sundal er født i 1972 og bor i Selbu. Hun er kirkeverge i Selbu sokn.

Utdannelse/bakgrunn:  3-årig øk/adm-utdannelse Trondheim økonomiske høgskole. 1-årig lederutdannelse via Innovasjon Norge. Instruktørutdannelse innen mindfulness. Tidligere deleier og konsernøkonomisjef i Kjeldstad-konsernet, samt 11 år innen bankbransjen.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Ingen

Organisasjonserfaring:  Styreerfaring fra Selbu IL håndball, Selbu Næringsforum, Kjeldstad Holding AS, Kjeldstad Øverbygg AS, ST gruppen AS og Støren Trelast AS

Kjell Tiller

Tiller_Kjell
Kjell Tiller er født i 1950 og bor i Trondheim. Han er selvstendig næringsdrivende med ansvar for et agenturselskap med salg innen interiørsektoren.

Utdannelse/bakgrunn: 3-årig handelsskole.

Verv i Gjensidigestiftelsen : Ingen

Organisasjonserfaring:  Styreleder i Arvid Tiller AS

Arild Øien

Øien_Arild
Arild Øien er født i 1950, og bor i Selbu. Han er hotelldirektør og eier av Selbusjøen Hotell og Gjestegård.

Utdannelse/bakgrunn: Kokk, samt en rekke kurs i økonomi, ledelse og jus.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Sør-Trøndelag

Organisasjonserfaring: Hovedstyremedlem i Innovasjon Norge, styreleder i Selbu Næringsforum. Styremedlem i NHO regionalt og sentralt, samt en rekke bedriftsstyrer