Kandidater fra Stjørdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Stjørdal Gjensidige Brannkasse, valgkrets Stjørdal.

Aage Ertsgaard

Mann
Aage Ertsgaard er født i 1964 og bor i Stjørdal. Han er avdelingsleder for teknisk sikkerhet og HMS-ledelse DNO.

Utdannelse /bakgrunn: Maskiningeniør med tilleggsutdannelse innen brann og sikkerhet og pedagogikk

Organisasjonserfaring: Flere verv i frivillig kulturliv. Mange år som leder i Halsen Musikkforening og prosjektleder for Nyttårskonserten på Hell de siste 13 år. Verv i Skatval Skolemusikk og IL Fram

Søren Folvik

Mann
Søren Folvik er født i 1951 og bor i Stjørdal. Han er lege med egen legepraksis, de siste 20 år ved Tangen legekontor.

Utdannelse /bakgrunn: Cand. med spesialist i ØNH sykdommer og allmennmedisin.

Organisasjonserfaring: Tillitsverv i legeforeningen. Styremedlem i Nord-Trøndelag legeforening.

Magnar Forbord

Mann
Magnar Forbord er født i 1959 og bor i Stjørdal. Han er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning og gårdbruker

Utdannelse /bakgrunn: Cand.Agric., bedriftsøkonom og dr.ing. fra NTNU

Organisasjonserfaring: Leder i mange komiteer for flere forskningsprosjekter og fagkonferanser

Anne Mari Granhaug

Granhaug
Anne Mari Granhaug er født i 1950 og bor i Stjørdal. Hun er rådgiver på forvaltningskontoret, Værnesregionen.

Utdannelse /bakgrunn: Sosionom med videreutdanning i ledelse

Organisasjonserfaring: Vært tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO) samt medlem i representantskapet i flere år. Nå medlem av kontrollkomiteen i samme organisasjon. Vært medlem av representantskapet i Gjensidige Stjørdal Brannkasse siden 1966, flere år som leder.

Aksel Hågen Hembre

Mann
Aksel Hågen Hembre er født i 1971 og bor på Hegra. Han er selvstendig næringsdrivende.

Organisasjonserfaring: Verv i lokale lag og foreninger

Cristina Loennechen

Loennechen
Cristina Loennechen er født i 1955 og bor på Skatval. Hun er assisterende rektor.

Utdannelse /bakgrunn: Lærerutdanning med videreutdanning i pedagogisk veiledning og skoleledelse

Organisasjonserfaring: Medlem i Stjørdal Soroptimistklubb i 8 år hvorav 3 år som leder/president

Bodil Myhr

Kvinne
Bodil Myhr  er født i 1973 og bor på Skatval. Hun er daglig leder i Friskgården Stjørdal.

Utdannelse /bakgrunn: Grunnfag idrett, fysioterapeututdanning, veiledningsped.,spesialist arbeidshelse og kurs i styrearbeid BI

Organisasjonserfaring: Styremedlem NT Idrettskrets, Styremedlem i Norges Fysioterapiforbund NT. Styremedlem Stjørdal Idrettsråd, leder/trener IL Fram og Skatval Skilag mm.

Tor Jacob Reitan

Mann
Tor Jakob Reitan er født i 1964 og bor i Stjørdal. Han er daglig leder i Børstad Transport AS.

Utdannelse /bakgrunn: Diplomøkonom BI, master strategisk ledelse BI, Politiskole, Befalsskole

Organisasjonserfaring: Styreleder Aasen Sparebank, Stjørdal Næringsforum og Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv. Nå styremedlem i Balstad Eiendom Holding AS og La Donna AS samt leder for Landsskytterstevne i 2018.

Målfrid Røkke

Kvinne
Målfrid Røkke er født i 1954 og bor på Skatval. Hun driver gård og kolonihage og er assistent i Skatval barnehage.

Utdannelse /bakgrunn: Økonomisk gymnas og markedsføring ved økonomisk faghøyskole

Organisasjonserfaring: Styret i IL Fram, NT Idrettskrets. Styremedlem og leder i Skatval Bygdekvinnelag, styret i Trøndersk landbruk AS og Styret i Husfliden.

Aase Lydvo Vikan

Kvinne
Aase Lydvo Vikaner født i 1965 og bor i Stjørdal. Hun er ansatt hos Bay Industrier og fører regnskap for flere Sixt Bilutleie firma.


Utdannelse /bakgrunn: Bedrifsøkonom fra TØH. Bachelor regnskap HiNT

Organisasjonserfaring: Arbeidsutvalg og skiftplankomité hos Avinor. Lagleder for damelaget på Tangmoen.