Kandidater fra Etnedal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Etnedal.

Gunnhild Bergene

Kvinne
Gunnhild Bergene er født i 1963 og bor i Etnedal. Hun er jordbrukssjef i Sør-Aurdal kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole i 1996. Etterutdanning innen vann og avløp. Bakgrunn: landbruksveileder innen jord og plantekultur i Numedal og Valdres tilsammen 11 år, saksbehandler innen vann og avløp i 4 år i Etnedal kommune.

Organisasjonserfaring: Kommunestyremedlem i Etnedal kommune 1999-2002. Leder i Etnedal gym og turnforening og turntrener

Arve Bergsbakken

Mann
Arve Bergsbakken er født i 1963 og bor i Etnedal. Han er heltidsbonde med melkeproduksjon

Utdannelse/bakgrunn: Grunnskole

Organisasjonserfaring: Leder i Etnedal bondelag, aktiv kommunestyrepolitiker i 16 år. Er også engasjert som forliksdommer

Kirsti Hagaseth

Kvinne
Kirsti Hagaseth er født i 1969 og bor i Etnedal. Hun er daglig leder hos Accountor,Inregnico

Utdannelse/bakgrunn: Studier innen økonomi/administrasjon BI. Autorisert regnskapsfører. Praksis som regnskapsfører fra 1992-dd.

Geir Kompen

Mann
Geir Kompen er født i 1964 og bor i Etnedal. Han er selvstendig næringsdrivende - leiekjøring i landbruket/snøbrøyting, mekanisk verksted, brannmann.

Organisasjonserfaring: 12 år i kommunestyre + hovedutvalg. 8 år i styret for Valdres Kommunale Renovasjon.

Verv i brannkassen: Ca. 16 år som varamedlem i representantskapet i Valdres Gjensidige Brannkasse.

Asmund Wold

Mann
Asmund Wold er født i 1951 og bor i Etnedal. Han er agrotekniker.

Utdannelse/Bakgrunn: Agrotekniker.

Organisasjonserfaring: Medlem Etnedal kommunestyre/formannskap, leder Valdres Kommunale Renovasjon, varamedlem til Stortinget en periode. Tillitsvalgt i Fellesmeieriet og TINE Meieriet Øst i 8 år, leder Etnedal Bondelag og leder krets av Nortura.

Verv i brannkassen: Varamedlem i representantskapet i Valdres Gjensidige Brannkasse.