Kandidater fra Sør-Aurdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Sør-Aurdal.

Jan Henrik Bakke

Mann
Jan Henrik Bakke er født i 1957 og bor i Bagn. Han er rektor ved Sør-Aurdal ungdomsskole.

Utdannelse/Bakgrunn: Grunnkurs, Akershus landbruksskole,Norges veterinærhøgskole, 3- årig allmennlærarutdanning, Oslo lærerhøgskole, historie grunnfag, UiO Årsstudium i korpedagogikk, Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar, Halvårsstudium i tysk, Høgskolen i Oslo og Akershus

Organisasjonserfaring: Lokallagsleiar og hovudtillitsvald for Norsk lærerlag/Utdanningsforbundet i Sør-Aurdal i snaut 20 år fordelt på to periodar. Styremedlem i Valdres Gjensidige brannkasse i to år.

Lene Grimsrud

Mann
Lene Grimsrud er født i 1973 og bor i Begnadalen. Hun er tjenesteleder for drift og vedlikehold i Sør-Aurdal kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Norges Landbrukshøgskole, tekniske fag med fordypning innen kommunaltekknikk. (Sivilingeniør innen kommunalteknikk).

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Sør-Aurdal Energi.

Runar Kolsrud

Mann
Runar Kolsrud er født i 1965 og bor i Bagn. Han er gårdbruker og jobber i Sør Aurdal kommune med vann og avløp.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronom og landbruksmekanikker. Aktiv mjølke og kjøttprodusent sia 1987, frå 2007 kun kjøtt. Ansatt hos Fagernes Økonomiservice frå 2005-2012 som regnskapsmedarbeider

Organisasjonserfaring: Var og er aktiv innan folkemusikk og har arrangementserfaring frå Landsfestival, Landskappleik og Jørn Hilme. Styremedlem i andre lokale lag, Begnaljom Spel og Dansarlag, Bagn Idrettslag etc

Anne Marie Skinnes Lie

Mann
Anne Marie Skinnes Lie er født i 1953 og bor i Hedalen. Hun er ansatt i Sør-Aurdal kommune og er i tillegg aktiv bonde.

Utdannelse/Bakgrunn: Sykepleier

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i Valdres Gjensidige Brannkasse og er engasjert og interessert i samfunnsutvikling og politikk

Steinar Navrud

Mann
Steinar Navrud er født i 1969 og bor i Reinli i Sør Aurdal. Han er daglig leder i A/S Valdresbygg.

Utdannelse/Bakgrunn: Utdannet innen landbruk, tømrerfaget, husbyggteknikk. Ingeniørutdanning fra høgskolesenteret i Rogaland.

Organisasjonserfaring: Medlem i lokale grunneiers veg- og fall-lag