Kandidater fra Vestre Slidre

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Vestre Slidre.

William Holden

Mann
William Holden er født i 1968 og bor på Røn. Han er selvstendig næringsdrivende innen rekruttering og hytteutvikling .

Utdannelse/Bakgrunn:
Agrotekniker.

Organisasjonserfaring: Tre perioder i kommunestyret, styremedlem i Senterpartiet samt bondelag.

Stein Rønjus Hålien

Mann
Stein Rønjus Hålien er født i 1963 og bor Sørre Hovi i Vestre Slidre. Han er bonde med produksjon av storfekjøtt og saue-/lammekjøtt.

Utdannelse/Bakgrunn
: Landbruksmekaniker og hjelpepleier i vernepleie.

Organisasjonserfaring: Div. tillitsverv i Nortura både lokalt og på regionnivå. Leder i Vestre Slidre bondelag samt årsmøteutsending til Norges Bondelag. Tidligere styremedlem og valgkomitemedlem i lokalt Senterparti, div. grunneierlag og støls- og skogsveier.

Jan Tore Vik

Mann
Jan Tore Vik er født i 1976 og bor i Vestre Slidre. Han jobber som daglig leder i Norsk Rakfiskfestival og Fagernes Handelsstands forening.

Utdannelse/Bakgrunn: F ysioterapeut og personlig trener

Organisasjonserfaring :Tidligere styremedlem i norske fysioterapeuters forbund og i studentorganisasjoner.

Lars Moe Westgård

Mann
Lars Moe Westgård er født i 1965 og bor i på Røn. Han er daglig leder og partner i Arbeidskraft Valdres AS.

Utdannelse/Bakgrunn: Faglærerutdanning i kroppsøving ved Elverum Lærerhøgskole, religion- og livssynsorientering og informasjonsteknologi ved Bislett Høyskolesenter.

Organisasjonserfaring: Lang erfaring innen frivillig idrett, bl.a. formann i Elverum Basketballklubb.Tidligere styremedlem i Veksthuset rekruttering AS. Nåværende styremedlem i Arbeidskraft Valdres AS og Kosa Seg AS.