Kandidater fra Vest-Agder

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Vest-Agder

Alf Sveinung Haughom

Haughom_Alf
Alf Sveinung Haughom  er født i 1966 og bor på Øksendal i Sirdal kommune. Han er kultursjef/ enhetsleder i Sirdal kommune.

Utdannelse/bakgrunn: Folkehøgskole. Offentlig administrasjon, Agder distrikthøgskole


Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: Flere verv i organisasjoner innen idrett, friluftsliv og folkehelse.

Helge Håland

Håland_Helge
Helge Håland  er født i 1958 og bor i Byremo i Audnedal kommune. Han er avdelingsleder i Mobil Team, Agder Energi Vannkraft.

Utdannelse/bakgrunn:  Handelskole, 1 årig kraftstasjonskurs, fagbrev elektrisitetsverksmontør og fagbrev energitekniker.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring:  Verv i lokale lag og foreninger innen idrett

Ivar Kvinlaug

Kvinlaug_Ivar
Ivar Kvinlaug er født i 1956 og bor i Kvinesdal. Han er bonde.

Utdannelse/bakgrunn:  Agronom. Mer enn 30 år som bonde.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Vest-Agder. Leder av stiftelsens valgkomité. 

Organisasjonserfaring:  Lang erfaring med styreverv i bl.a. i Gilde Vest, Kvinesdal kommunestyre, Nortura, Vest-Agder fylkeslandbruksstyre, Kvinesdal Sparebank, Norilia og Norsk Hundefôr. Diverse styreverv i småbedrifter i Kvinesdal. 10 år i diverse prosjektarbeid i Romania. 1. varamedlem til representantskapet i Gjensidige Forsikring ASA. Er i dag medlem i valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA.

Marion Seland

Seland_Marion
Marion Seland er født i 1954 og bor i Byremo. Hun er barne- og ungdomsarbeider i Audnedal kommune.

Utdannelse/bakgrunn: Hun har utdannelse i norsk, kunst og pedagogikk fra Universitetet i Agder, og er utdannet innen adferdsproblemer og sosial kompetanse fra Høgskolen i Agder.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Varamedlem i generalforsamlingen fra Vest-Agder

Organisasjonserfaring: Hovedverneombud i Audnedal kommune fra 2003-2013.

Gro Tronsen

Trondsen_Grete
Gro Tronsen er født i 1968 og bor i Søgne. Hun er avdelingsleder Vannkraftprosjekt, Agder Energi Vannkraft

Utdannelse/bakgrunn:  Sivilingeniør Elkraft NTNU, Master of Management BI. Prosjekt Troll Gass i Aker Engineering. Seksjonsleder og prosjektledelse, Seksjon Kontrollanlegg Statnett Region Sør. Leder for ulike avdelinger i Agder Energi Produksjon.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Vest-Agder. Varamedlem i styret. Valgkretsleder

Organisasjonserfaring: Tidligere styremedlem i Agder Energiselskap . Leder av foreldreutvalg og kunstforening.

Finn Aasheim

Aasheim_Finn
Finn Aasheim er født i 1961 og bor i Kristiansand. Han er organisasjonssjef for Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag.

Utdannelse/bakgrunn:  Han har utdanning fra Statens Skogskole Bygland, Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Agder.

Verv i Gjensidigestiftelsen:  Medlem i generalforsamlingen fra Vest-Agder

Organisasjonserfaring:  Er ansattvalgt styremedlem i Bondelagets Servicekontor AS, tidligere styreverv i Haugesund filmklubb og Vest-Agder Nei til EU.