Kandidater fra Nord-Trøndelag

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Nord-Trøndelag

Randi Dille

Dame
Randi Dille er født i 1962 og bor i Namsos. Hun er selvstendig næringsdrivende og daglig leder i Namdal Bomveiselskap AS og Namsos Industribyggeselskap AS.

Utdannelse/bakgrunn: Videregående skole, økonomisk. Ansatt hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen. Har drevet eget firma NTN AS siden 1999.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag.

Verv i andre organisasjoner: Styreleder i Namsskogen Familiepark, Nesset Sjømat AS, Namdal Skogselskap, samt styreleder og styremedlem i en del mindre firmaer. Politisk engasjert i kommunestyre, formannskap, samkommunestyre. 1. nestleder i SP Nord-Trøndelag.

Eivind Elnan

mann
Eivind Elnan er født i 1974 og bor på gård i Steinkjer. Han er daglig leder i Securo AS som utvikler brannsikringsløsninger for byggebransjen.

Utdannelse/bakgrunn: Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU, Trondheim. Befalskole, styrekurs (HiNT). Tidligere arbeidserfaring fra Accenture, Innherred Vekst (næringsutvikling) og fra etablering og utvikling av flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, Hypoxic Technologies AS, Marketaudit AS/Essens.no AS m.fl.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag.

Verv i andre organisasjoner: Styreleder i Coop Vegmo SA. Diverse styreverv: Enes og Olsen Malerforretning AS, Enes og Olsen Eiendom og Holding, Ax Innovasjon, CnC Cable AS, Hypoxic Technologies AS. Tidligere styreverv i Enan AS, Keep AS, Intro Innherred, meddommer i Tingretten og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Nijaza Lasic

Lasic_Nijaza
Nijaza Lasic er født i 1966, og bor i Steinkjer. Hun er siviløkonom og rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Utdannelse/bakgrunn: Videregående skole, økonomilinje, Siviløkonom, finans og regnskap, Universitetet i Sarajevo. Det økonomiske fakultetet. Selvstendig innkjøps- og salgsansvarlig "Driop" AS. Konsulent i Steinkjer kommune, regnskapsavdelingen. Førstekonsulent Fylkesarbeidskontoret i Nord-Trøndelag. Rådgiver Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag. Rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fra 2003.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag.

Verv i andre organisasjoner: Tillitsvalgt i LO Stat. tillitsvalgt i NTL, styremedlem i landsstyret for NTL, styremedlem i Humanetisk Forbund.

Mette Rostad

Rostad_Mette
Mette Rostad er født i Bergen i 1964 og bor på gård i Verdal. Hun er selvstendig næringsdrivende, prosjekt og prosjektutvikling/ styreressurs.

Utdannelse/bakgrunn: Siviløkonom og div. lederutviklingsprogram i Aker Solutions og HINT, styrekurs. Jobberfaring fra Aker Solutions Verdal, økonomidirektør, daglig leder Aker FDV, leder strategi/ forretningsutvikling, samt daglig leder i CleanTech Mid-Norway, konsulent i Noteko, markedskoordinator i Saga Petroleum.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag. Styremedlem i Gjensidigestiftelsen og i Gjensidige Forsikring ASA.

Verv i andre organisasjoner: Div. styreverv: Innherred Renovasjon, Visit Innherred, Mesta Konsern, NTE Elektro. Kunnskapsparken Steinkjer, Verdal Næringsforum, Innherred Vekst, Helse Nord-Trøndelag, styreleder Stiklestad Golfklubb. Diverse verv i Gjensidigestiftelsen.

Eirik Bøe Sletten

Sletten_Erik
Eirik Bøe Sletten er født i 1984 og bor på Åsen. Han er juridisk rådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Utdannelse/bakgrunn: Mastergrad i rettsvitenskap, forkurs ingeniør, grunnkurs i informatikk

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Verv i andre organisasjoner: Nestleder/ leder ved Høgskolen i Sør-Trøndelag idrettslag.

Eva Anita Rømo

Romo_Eva_Anita
Eva Anita Rømo er født i 1972 og bor på Hell. Hun er HMS/KS-ansvarlig i Tverås Maskin & Transport AS.

Utdannelse/bakgrunn: Utdannet innen økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Nord-Trøndelag og spesialisering innen ledelse og økonomisk styring fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Verv i andre organisasjoner: Diverse verv innen skole og idrett

Egil Østerås

Osteras_Egil
Egil Østerås er født i 1949, og bor i Levanger. Han har vært økonomisjef i Coop Inn-Trøndelag SA i ca 20 år. Er nå førtidspensjonist men jobber som salgsfremmer i 33% stilling, samt diverse dugnader.

Utdannelse/bakgrunn: Driftsøkonom og EDB-kandidat. Har deltatt i alle lederutviklingsprogram i Coop Norge sin regi.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Varamedlem i generalforsamlingen fra Nord-Trøndelag.

Verv i andre organisasjoner: Daglig leder Moan Fagbygg AS. Daglig leder Levanger Parkering AS. Styremedlem Brede Servicebygg AS.Sekretær i styret og representantskap i Coop Inn-Trøndelag SA. Har som varamedlem deltatt på de fleste eierutvalgsmøtene i Gjensidigestiftelsen de siste årene.