Kandidater fra Oppdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Oppdal-Rennebu Gjensidige Brannkasse, valgkrets Oppdal.

Erik Bjerke

Mann
Erik Bjerke er født i 1970 bor på Oppdal. Han er gårdbruker/landbruksvikar.

Utdannelse/Bakgrunn: Landbrukshøyskolen på Ås.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Menighetsrådet, Kirkelig Fellesråd i 6 år. I tillegg diverse styreverv i lag og foreninger.

Ivar Detlie

Detli_Ivar
Ivar Detlie er født i 1949 bor på Oppdal. Han er gårdbruker.

Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv.

Else-Brit Mjøen

Kvinne
Else-Brit Mjøen er født i 1969 bor på Oppdal. Hun er renholdsoperatør.

Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv.

Øystein Riise

Mann
Øystein Riise er født i 1971 bor på Driva. Han er gårdbruker.

Utdannelse/Bakgrunn: Anleggsmekaniker, agronom.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv i idrettslag og bondelag. Leder i skigruppe.

Ola O. Vindal

Vindal_Ola
Ola O. Vindal er født i 1955 og bor på Lønset. Han er gårdbruker.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronom og driftsøkonom.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Regionleder i Felleskjøpet Trondheim, leder Oppdal Senterparti, leeder Lønset Bondelag, leder Lønset Grunneierlag. Tillitsvalgt i TINE, Nortura og Felleskjøpet. Oppdal kommunestyre, leder av Lønset samfunnshus og Torshus Stiftelse.

Henrik Aalbu

Aalbu_Henrik
Henrik Aalbu er født i 1970 og bor på Oppdal. Han er gårdbruker med melk- og kjøttproduksjon.

Utdannelse/Bakgrunn: Befalsskole, agronom, selvstendig næringsdrivende laft og snekkerfirma.

Verv i brannkassen: Utsending til årsmøtet.

Organisasjonserfaring: Forskjellige verv i idrettslag, jaktområdet, sankelag, kretshus, barnehage og skole.