Kandidater fra Rennebu

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Oppdal-Rennebu Gjensidige Brannkasse, valgkrets Rennebu.

Inge Olav Hatvik

Mann
Inge Olav Hatvik er født i 1947 og bor i Rennebu. Han er pensjonist. Tidligere E-verkssjef Kvikne-Rennebu Kraftlag.

Utdannelse/Bakgrunn: Trondheim tekniske fagskole.

Verv i brannkassen: Ordfører i representantskapet, utsending til årsmøtet.

Organisasjonserfaring: Leder i fotballgruppen Rennebu i 17 år, styremedlem/nestleder i Sør-Trøndelag forballkrets i 8 år, styreleder i Rennebu Næringsforening i 11 år.

Per-Nils Johansen

Mann
Per-Nils Johansen er født i 1942 og bor i Rennebu. Pensjonist. Tidligere assurandør.

Utdannelse/Bakgrunn: Handelsskole, Avisakademiet, Gjensidigeskolen.

Verv i brannkassen: Representantskap. Utsending til årsmøtet.

Organisasjonserfaring: Ingen.

Arve Krovoll

Mann
Arve Krovoll er født i 1953 og bor i Rennebu. Han er gårdbruker.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Diverse tillitsverv i lokale lag og foreninger.

Anne Marit Myrmo

Kvinne
Anne Marit Myrmo er født i 1964 og bor i Rennebu. Hun er Butikksjef Gull og Gaver. Gårdbruker.

Utdannelse/Bakgrunn: Bachelor i ledelse fra BI. Bedriftsutvikling Fylkeskommune. Instruktør 4H.

Verv i brannkassen: Ingen.

Leder i Rennebu Senterparti. Diverse tillitsverv i lokale lag og organisajoner.

Kristin D. Skjerve

Kvinne
Kristin D. Skjerve er født i 1963 og bor i Rennebu. Hun er gårdsbruker.

Verv i brannkassen: Utsending til årsmøtet.

Organisasjonserfaring: Styreverv i Rennebu bondelag, leder Rennebu sau og geit, Rennebu Skogeierlag, leder Sør-Trøndelag gjeterhundnemnd og leder Meldal-Rennebu værring.

Tove L. Smørsgård

Kvinne
Tove L. Smørsgård er født i 1962 og bor i Rennebu. Hun er leder av lønningskontoret og skatteoppkrever i Rennebu kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Utdannet bedriftsøkonom.

Verv i brannkassen: Representantskapet/utsending til årsmøtet.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i lokallag av fagforeningen, kasserer for bedriftsidretten i Rennebu, styremedlem i Oppdal Alpin, trener og verv i Rennebu idrettslag.